Normal_vegen_defensie_chroom-6

Het is mogelijk dat meer militairen een beroep kunnen doen op een schadevergoeding voor hun werkzaamheden met het giftige chroom-6 die hebben geleid tot gezondheidsklachten. Gisteren besloot dat Centrale Raad voor Beroep dat een oud-militair die loodsen moest vegen waar met chroom-6 gewerkt is, alsnog recht heeft op een schadevergoeding van 7.500 euro. Dit maakt de weg vrij voor meer slachtoffers in eenzelfde situatie. Dit meldt Telegraaf. 

In de regel worden alleen schadevergoedingen betaald aan mensen die zelf met de giftige stof chroom-6 hebben gewerkt. Het gaat dan onder meer om de mensen die militaire voertuigen moesten verven of schuren. Echter heeft de Centrale Raad voor Beroep geoordeeld dat deze militair door het vegen in die specifieke loodsen de schadelijke stof heeft ingeademd. Op dit moment wordt bekeken of de redenering in die specifieke zaak ook kan worden gebruikt voor andere slachtoffers. Nu valt iedereen die niet zelf met de stof heeft gewerkt buiten de boot.

Kankerverwekkend

Chroom-6 is een stof die in roestwerende verf zit. Wanneer objecten worden geschuurd, komen de deeltjes in de lucht. Vooral in deze vorm is de stof zeer gevaarlijk en kankerverwekkend. Ook kan de stof via de huid het lichaam binnendringen.

Inmiddels hebben zich honderden mensen gemeld met klachten die zijn opgelopen door contact met chroom-6. In veel gevallen gaan er jaren overheen voordat men klachten ontdekt. Kanker wordt bijvoorbeeld pas in een later stadium ontdekt. Niet alleen bij defensie is gewerkt met de stof, maar ook bij NS.

Door: Nationale Zorggids