Normal_rss_entry-173415

Studies over de mate van kankerverwekkendheid en giftigheid van de omstreden onkruidverdelger glyfosaat moeten openbaar. Het besluit van de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) om die geheim te houden is vernietigd door het Gerecht van de Europese Unie.

De rechters vinden het belang van het publiek om toegang tot informatie te hebben in dit geval belangrijker dan het belang van onder meer chemiereus Monsanto, dat het glyfosaathoudende middel Roundup maakt. Burgers hebben het recht te weten wat de gevolgen zijn als de stof in het milieu terechtkomt, is het oordeel.

De zaak was onder meer door groene Europarlementariërs aangespannen. EFSA had gezegd dat openbaarmaking de commerciële en financiële belangen van de industrie ernstig zou schaden. De waakhond had gesteld dat de chemische stof niet kankerverwekkend is, hoewel sommige wetenschappers daar anders over denken. De betreffende studies gaan onder meer over testen met glyfosaat op ratten en muizen.

Over glyfosaat is de laatste jaren veel te doen. De Europese vergunning ervoor werd in 2017 met vijf jaar verlengd.

Door: ANP