Normal_rss_entry-180937

Het gerechtshof in Den Bosch wil meer informatie in een rechtszaak over de blootstelling van oud-Defensiemedewerkers aan de giftige stof chroom-6. In een tussenvonnis dinsdag stelde het hof dat zowel de eisende Stichting Gedupeerden Gevaarlijke Stoffen NL-POMS als de gedaagde Nederlandse Staat tijdens een zitting op een aantal punten meer informatie zal moeten geven.

Zo wil het hof van de partijen meer horen over het rapport van het RIVM, dat vorige zomer concludeerde dat het beleid van Defensie op deze POMS-locaties onvoldoende is geweest. Ook wil het hof weten hoe het zit met de aansprakelijkheidsstellingen van de voormalige ambtenaren. Daarnaast wil het hof tijdens de zitting bekijken of er een minnelijke regeling is te treffen tussen de stichting en de Staat.

Het hof wil nu nog geen besluit nemen over de ontvankelijkheid van de eisers. De rechtbank in Limburg vond dat de zaak eerst aan de bestuursrechter moest worden voorgelegd. Maar het gerechtshof suggereert dat de vorderingen wellicht het beste door de burgerlijke rechter kunnen worden beoordeeld.

Defensie heeft inmiddels een compensatieregeling ingesteld, maar niet alle zieken vallen hieronder. Advocaat Rob Bedaux, die optreedt namens alle honderden medewerkers die voorheen op de militaire onderhoudslocaties hebben gewerkt, eist een betere regeling. Hij stelt dat Defensie willens en wetens mensen jarenlang heeft blootgesteld aan de gevaarlijke stof zonder voldoende beschermingsmaatregelen te nemen.

Door: ANP