Normal_bureaucratie_medisch_zorg_administratie_rekening

Hoe financier je ziekenhuiszorg zodat dit leidt tot goede en betaalbare zorg voor alle inwoners? Dat was het onderwerp van een internationale vergelijking tussen gezondheidsstelsels over de hele wereld. Voor het eerst zijn door de onderzoekers de prestaties van de verschillende gezondheidszorgsystemen systematisch vergeleken. De uitkomst staat in het boek ‘The Law and Policy of Healthcare Financing’ dat op 30 mei is verschenen. Dit meldt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). 

Gastauteurs uit elf verschillende landen, hoogleraar Regulering van de zorg Wolf Sauter van de Autoriteit Consument en Markt en Johan van Manen, Jos Boertjens en Misja Mikkers van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) schreven het boek over de financiering van de ziekenhuiszorg vanuit internationaal perspectief. Mikkers is hoogleraar Organisatie en financiering van de zorgsector aan Tilburg University en bij de NZa werkzaam als Chief Economist en Hoofd van het Economisch en Medisch Bureau van de NZa.

Moeite om zorguitgaven te beteugelen 

Alle onderzochte landen hebben moeite om de gestaag stijgende uitgaven aan gezondheidszorg te beteugelen, onder meer door de vooruitgang van de medische technologie. Deze technologie vormt een steeds belangrijker onderdeel van de zorg. De ultieme oplossing is er niet. Dat onderstreept het belang van internationale vergelijkingen en het delen van oplossingen die werken, zodat we van elkaar leren.

Zwak stimulans

Wat ook overal speelt is dat de stimulans voor zorgaanbieders om die zorgkosten te beheersen het zwakst is bij een vergoeding per behandeling en voor diagnosegroepen. De stimulans tot kostenbeheersing is het  sterkst als ziekenhuizen per inwoner in hun regio betaald krijgen. Toch worden de meeste ziekenhuizen gefinancierd op basis van diagnosegroepen. De periode dat patiënten in een ziekenhuis verblijven, neemt in alle landen juist af. De overlevingskansen na specifieke aandoeningen als borstkanker en hartinfarcten stijgen door het toenemend gebruik van technologie.

Internationale conferentie

De NZa vindt het van belang om te weten hoe andere landen hun gezondheidszorg organiseren en regelen. Binnenkort organiseert de NZa een internationale conferentie van het European Healthcare Fraud and Corruption Network (EHFCN) over toezicht in de zorg. 

Door: Nationale Zorggids