Logo_zorginstituut_nederland

De zorg voor mensen met eczeem en psoriasis biedt goede mogelijkheden voor verbetering. Dit blijkt uit het Zinnige Zorg-rapport ‘Systematische analyse Ziekten van huid en onderhuid’ van Zorginstituut Nederland. Samen met patiëntenorganisaties en zorgprofessionals heeft het Zorginstituut deze twee zorgtrajecten geselecteerd voor nader onderzoek. Dit meldt Zorginstituut Nederland.

Het verbeteren van de zorg bij eczeem en psoriasis raakt veel patiënten. Er zijn bijna 2 miljoen mensen met eczeem, en ruim 450.000 mensen met psoriasis die minstens 1 keer per jaar bij de huisarts komen. Een deel van deze patiënten wordt doorverwezen naar een dermatoloog. Mensen ervaren in het dagelijks leven veel last van eczeem en psoriasis. De zichtbaarheid, de jeuk waardoor ze veel krabben en de reacties van anderen maken dat patiënten zich vaak schamen en zich terugtrekken uit het dagelijks leven. Ook een verstoorde nachtrust door de jeuk kan het dagelijks functioneren negatief beïnvloeden.

Snellere diagnose en effectievere behandeling

Bij de diagnose van eczeem zijn er aanwijzingen dat betere zorg voor de patiënt mogelijk is door de ziekte sneller te herkennen en minder allergietesten te doen. Bij de behandeling is verbetering mogelijk in de therapietrouw, en in de inzet van lichttherapie en van medicijnen die moeten worden ingenomen (systemische behandeling).

Bij psoriasis bestaan vermoedens dat de diagnose sneller kan worden gesteld. Daardoor krijgen patiënten eerder de juiste behandeling. Verder is bij de diagnose mogelijk meer aandacht nodig voor comorbiditeit, de combinatie van psoriasis met andere aandoeningen. Voor een betere behandeling van psoriasis moeten patiënten voor de juiste behandeling sneller terecht kunnen in het ziekenhuis.

Verder kan in de zorgtrajecten van eczeem en psoriasis betere begeleiding komen voor patiënten in het goed leren smeren met basiszalven (zelfmanagement). Ook mag er meer aandacht komen voor het leren omgaan met de aandoening (psychosociale ondersteuning).

Het programma Zinnige Zorg

Het onderzoek naar eczeem en psoriasis maakt deel uit van het programma Zinnige Zorg. In dit programma brengt het Zorginstituut samen met patiëntenorganisaties, zorgprofessionals, zorginstellingen en zorgverzekeraars in beeld hoe de zorg die vanuit het basispakket wordt vergoed in de praktijk wordt geleverd. In elk Zinnige Zorg-project neemt het Zorginstituut een zorggebied vanuit het perspectief van de patiënt onder de loep, vanaf het moment dat de aandoening ontstaat tot en met de nazorg.

Door: Nationale Zorggids