Normal_tweede_kamer

De Tweede Kamer heeft een begroting gerealiseerd voor het eerste termijn voor het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Minister De Jonge en minister Bruins kregen hierover vragen van de woordvoerders. Dit meldt Tweede Kamer.

Raemakers (D66) stelt dat de patiënt centraal gesteld moet worden in de zorg: de juiste zorg op de juiste plek. Mensen moeten kunnen meepraten over hoe hun zorg georganiseerd is, vindt Dik (ChristenUnie). Het bestaande zorgstelsel is niet eerlijk en veel te ingewikkeld, stelt Hijink (SP), en bevat commerciële prikkels om meer zorg te verlenen. Daarom wil hij de zorgkosten niet meer via premies maar geheel uit de belastingen financieren. Ook Sazias (50PLUS) wil de marktwerking beperken: die veroorzaakt kostenstijgingen.

Personeelstekort

Het tekort aan zorgpersoneel is nog steeds erg groot. Wat kunnen we doen om dit op te lossen? Agema (PVV): pak administratieve lasten en overhead aan. Kerstens (PvdA): geef zorgverleners meer salaris. Van den Berg (CDA): investeer meer in opleiden en anders werken. Kuzu (DENK): tast dieper in de buidel voor een betere cao.

Ouderenzorg

Agema (PVV) vraagt aandacht voor de groeiende wachtlijsten voor de verpleeghuizen. Volgens haar worden ouderen "in hun laatste reis bij het oud vuil gedumpt". De plannen van de minister om het probleem aan te pakken kwalificeert ze als "inhoudsloos geleuter". Het is goed dat de minister onderzoek laat doen naar de wachtlijsten en woningen voor ouderen, zegt Laan (VVD), maar "in een advies kun je niet wonen". Hijink (SP) wil 40 miljoen vrijmaken voor zorgbuurthuizen en kleinschalige woonvormen voor ouderen.

Kwetsbare groepen

We verwachten van kwetsbare mensen te veel zelfredzaamheid, betoogt Renkema (GroenLinks). Hij vraagt aandacht voor het stijgende aantal dak- en thuislozen, de wachtlijsten in de ggz en de participatie van mensen met een beperking.

Abortus

Van der Staaij (SGP) is blij met de flyer over alternatieven voor abortus die tijdens de Week van het Leven wordt verspreid. Hij zou nog liever zien dat het kabinet dit onderwerp het hele jaar onder de aandacht brengt. Maar Ploumen (PvdA) denkt dat veel vrouwen niet op de folder zitten te wachten.

De behandeling van de begroting gaat op 31 oktober verder met de reactie van de bewindslieden.