Normal_innovatie_

Het overgrote deel van de innovaties die bij de Nederlandse Zorgautoriteit gemeld worden voor een experiment, komen na verloop van tijd terecht in de reguliere regelgeving. Dat betekent dat die innovaties structureel bekostigd kunnen worden. Dat constateert de NZa na evaluatie van 133 bij haar gemelde innovatieprojecten tussen 2012 tot 2018. 

De meeste innovaties, 96, worden aangemeld in de eerstelijnszorg. Voorbeelden zijn nieuwe werkwijzen in ketenzorg voor bijvoorbeeld diabetespatiënten, of samenwerking over de schotten heen.

Innovatie in de zorg

Innovatie is belangrijk in de zorg. De zorgkosten lopen de komende jaren op, en de druk om voldoende personeel aan te trekken is enorm. “Innovatie kan helpen om te zorgen dat mensen langer zorg dichtbij huis kunnen krijgen en om een deel van de druk op de zorgverleners weg te halen”, vertelt Marian Kaljouw, voorzitter raad van bestuur van de NZa. “Bijvoorbeeld omdat patiënten en behandelaren digitaal met elkaar kunnen communiceren, of omdat zij een deel van hun therapie online kunnen doen. Bij de NZa werken we graag mee aan innovatieve projecten, omdat we daarmee de toekomst van de zorg vormgeven.”

Zorgaanbieders en zorgverzekeraars kunnen voor innovaties in de zorg een experiment aanvragen bij de NZa. Op die manier kan deze nieuwe vorm van zorg voor maximaal 3 jaar buiten de bestaande regels om gefinancierd worden. Aanbieders en verzekeraars die dat willen kunnen zich bij zo’n experiment aansluiten.

InnovatieFest 2020

Om het opschalen van innovatie te stimuleren organiseert de NZa op 2 april 2020 het InnovatieFest Samen zorgen voor de toekomst. Hier gaan het samen met zorgaanbieders, zorgverzekeraars en zorgkantoren aan de slag om innovaties verder te brengen.

Door: Nationale Zorggids