Normal_ziekenhuis_ziekenhuisbed_patient

Promovenda Nina Wubben, MSc van de afdeling Intensive Care van het Radboudumc heeft op 7 februari tijdens het congres van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC), de 'best abstract' prijs gewonnen voor haar onderzoek naar het voorspellen van leven na een IC-opname. Dit meldt Radboudumc.

Jaarlijks worden in Nederland meer dan 85.000 patiënten opgenomen op de Intensive Care (IC). Steeds meer IC-patiënten overleven, maar er is weinig zicht op hoe het op de lange termijn met deze patiënten gaat. Om hier inzicht in te krijgen, is de MONITOR-IC studie opgezet, een prospectieve cohortstudie waarin informatie over allerlei gezondheidsaspecten verzameld wordt over IC-patiënten, tot vijf jaar na ontslag.

Als onderdeel van deze studie, die wordt gefinancierd door Zorginstituut Nederland, heeft Nina Wubben een statistisch model ontwikkeld om de verandering van kwaliteit van leven één jaar na IC-opname te kunnen voorspellen. Dit heeft ze gedaan onder begeleiding van dr. Marieke Zegers, dr. Mark van den Boogaard en prof. dr. Hans van der Hoeven. Belangrijke voorspellers blijken onder andere kwaliteit van leven en mate van kwetsbaarheid vóór IC-opname. Het model is praktisch bruikbaar omdat het om een klein aantal voorspellers gaat.

Meer inzicht voor IC-medewerkers en voor patiënten

Dit model geeft zowel intensivisten en IC-verpleegkundigen als patiënten en hun naasten meer inzicht te geven in de langetermijnuitkomsten van een IC-opname. Het gaat immers niet alleen om overleven, maar om overleven met een goede kwaliteit van leven. Zo kunnen IC-overlevers aan hun opname langdurige fysieke, mentale en cognitieve problemen ervaren. Ook voor IC-overlevers die geen problemen ervaren, kan (volledig) herstel onverwacht langdurig zijn.

De komende maanden wordt het gebruik van het voorspelmodel getest in bestaande gesprekken tussen IC-artsen en patiënten en hun naasten. Hierbij zal onder andere worden onderzocht wat de toegevoegde waarde is van het gebruik van uitkomstinformatie in de IC-praktijk, en of deze informatie betrokkenen kan helpen bij het bespreken van het leven na intensive care.

Door: Nationale Zorggids