Informatiekaart voor zorgaanbieders over informeren patiënten opstarten zorg

Het is belangrijk dat zorgaanbieders hun patiënten laten weten dat zij weer bij hen terecht kunnen en wat zij kunnen verwachten. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft hiervoor een informatiekaart ontwikkeld die handvatten biedt voor heldere communicatie. Dit meldt de NZa.

Sinds de uitbraak van het coronavirus weten veel patiënten niet goed wat ze kunnen verwachten. Veel afspraken zijn afgezegd en mensen weten niet of en wanneer ze terecht kunnen. Zorgaanbieders hebben tijd nodig gehad om de zorg aan te passen aan de eisen van het RIVM.
 

Hervatten reguliere zorg en informeren patiënten

Ook mijden patiënten de zorg uit angst zelf besmet te worden of de zorg teveel te belasten. Om gezondheidsschade te voorkomen moeten mensen met gezondheidsklachten de weg naar de zorg weer weten te vinden. De informatiekaart voor zorgaanbieders is dan ook een belangrijk onderdeel van de opdracht die de NZa heeft gekregen van het ministerie van Volksgezondheid om het voortzetten van de gewone zorg te coördineren.  Marian Kaljouw, bestuursvoorzitter NZa, “Ik kan het niet genoeg benadrukken. Als je klachten hebt, bel de huisarts en leg het voor! De huisarts zit er klaar voor.” 
 

Informatiekaart voor zorgaanbieders

Om zorgaanbieders te ondersteunen bij het formuleren van heldere en passende communicatie naar patiënten ontwikkelde de NZa in samenwerking met Patiëntenfederatie Nederland, het ministerie en het RIVM de informatiekaart. De informatiekaart is opgebouwd uit drie bouwstenen voor het opzetten van communicatie met patiënten over de zorg na de corona-uitbraak.
 
Het is belangrijk om duidelijk aan te geven wat de patiënt van jou als zorgaanbieder kan verwachten en wat jij als zorgaanbieder van je patiënt verwacht. Vervolgens kunnen zorgaanbieders communiceren over de mogelijkheden voor de patiënt in verschillende situaties, zoals iemand van wie zorg is uitgesteld en iemand die een klacht heeft en die klacht nog niet gemeld heeft. Tot slot vraagt de NZA aan zorgaanbieders om rekening te houden met een aantal aandachtspunten in de communicatie, zoals het scheppen van reële verwachtingen. Er kan sprake zijn van digitale zorg of van een langere wachttijd.
 
 
Door: Nationale Zorggids