Normal_pulse-trace-163708_640
De behandeling van patiënten met hart- en vaatziekten is na een duidelijk afname door de corona-uitbraak over het algemeen weer terug op het niveau van dezelfde periode vorig jaar. Er werd in het voorjaar vooral zorg afgeschaald bij de specialismen cardiologie, heelkunde en thoraxchirurgie. Dat blijkt uit de eerste analyse van de Nederlandse Zorgautoriteit over de gevolgen van de corona-uitbraak voor de zorg voor mensen met hart- en vaatziekten. Dit meldt de NZa.
 
De NZa heeft daarbij vooral gekeken naar behandelingen die volgens de wetenschappelijke verenigingen niet direct spoed hebben, maar ook niet langer dan 3 maanden moeten worden uitgesteld. Nu het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames oploopt, neemt de druk op de zorg opnieuw toe. Als ziekenhuizen de reguliere zorg afschalen ten gunste van zorg voor coronapatiënten is het belangrijk te voorkomen dat zorg wordt uitgesteld waardoor gezondheidsschade kan ontstaan.
 

Verschillen tussen specialismes

De daling in het aantal behandelingen was het minst groot bij neurologische behandelingen. Bij neurochirurgie waren er eerst duidelijk minder behandelingen, maar vanaf de week van 11 mei volgde een inhaalslag. Het aantal operaties bij neurologie en neurochirurgie lijkt vrijwel niet beïnvloed te zijn geweest door de corona-uitbraak.
 
Bij de voor heelkunde onderzochte diagnoses blijft vooral het aantal klinische opnames nog steeds erg laag in vergelijking tot 2019. Bij cardiologie is duidelijk dat het aantal polikliniekbezoeken nog niet terug is op niveau. Het aantal cardiologische operaties stijgt wel weer, maar was in augustus ook nog niet terug op niveau van vorig jaar. 
 

Urgente zorg

In de rapportage bekijkt de NZa vaatlijden in brede zin binnen de specialismen cardiologie, neurologie, neurochirurgie, heelkunde en thoraxchirurgie. Het gaat hierbij om aandoeningen zoals perifeer arterieel vaatlijden, atriumfibrilleren, chronisch hartfalen, onbloedige beroerte, TIA en intracerebrale bloeding. Goed inzicht in de ontwikkeling in de vaatzorg is gezien de urgente aard van de aandoeningen essentieel.
 
In deze rapportage onderzoekt de NZ niet de gezondheidsschade en of de uitgestelde zorg wordt ingehaald. Dat is met de gegevens die wij nu voorhanden hebben nog niet goed mogelijk.
 
 
Door: Nationale Zorggids