Normal_stethoscoop_arts_dokter

De afgelopen week hebben huisartsen in Nederland gemiddeld 27,5 procent minder patiënten verwezen naar ziekenhuizen en zelfstandige klinieken voor medisch-specialistische zorg dan dat zij normaal doen. Landelijke cijfers, afkomstig van zorgplatform ZorgDomein, laten zien dat de hoeveelheid uitgestelde zorg sinds de start van de pandemie nu is opgelopen tot bijna 1,2 miljoen verwijzingen. Inzicht in de urgentie van gevraagde zorg en inzicht in actuele toegangstijden op behandelniveau is nu essentieel voor het verminderen van de grote afschaling van de reguliere zorg. Dit meldt ZorgDomein. 

Sinds de aanscherping van de maatregelen op 28 september om verdere verspreiding van corona tegen te gaan, is het aantal verwijzingen van patiënten van huisarts naar het ziekenhuis of zelfstandige kliniek gedaald. Momenteel vinden één op de vier verwijzingen (27,5 procent) niet plaats, waar dat in normale omstandigheden, zonder corona, wel de verwachting was. Dit is zorgwekkend, want het aantal uitgestelde verwijzingen sinds maart 2020 is verder opgelopen naar bijna 1,2 miljoen verwijzingen voor medisch specialistische zorg. 

Samenwerking tussen zorgverleners

Om zo veel mogelijk patiënten te voorzien van de zorg die zij nodig hebben is het noodzakelijk dat huisartsen inzicht hebben waar reguliere zorg wordt afgeschaald en waar deze nog wel doorgang vindt. ZorgDomein biedt dit inzicht aan nagenoeg alle huisartsen. Ziekenhuizen en zelfstandige klinieken kunnen de toegangstijden tot op het niveau van elk specifiek zorgaanbod, oftewel behandeling passend bij de zorgvraag, goed tonen op ZorgDomein. Daarnaast worden huisartsen en zorgaanbieders geholpen om bij het aanvragen van zorg de urgentie te classificeren conform onderlinge afspraken.

Door: Nationale Zorggids