Normal_diabetes_bloedsuikers

Het aantal mensen met diabetes blijft de komende 20 jaar naar verwachting fors stijgen. In 2019 waren er in de Nederlandse huisartsenpraktijken ruim 1,1 miljoen mensen met diabetes bekend: 110.000 hadden diabetes type 1 en 1.030.000 diabetes type 2. Door demografische ontwikkelingen zoals groei en vergrijzing zijn dat er in 2040 respectievelijk 130.000 en 1,3 miljoen. Dit blijkt uit een recente studie van Nivel en RIVM in opdracht van het Diabetes Fonds, zo meldt het fonds in een persbericht. 

De gemiddelde leeftijd waarop mensen met diabetes type 2 worden gediagnosticeerd is sinds 2011 gedaald: van 62,9 jaar naar 60,6 jaar. Het aantal nieuwe gevallen neemt toe met de leeftijd, zeker vanaf 40 jaar. Door de splitsing in typen diabetes blijkt dat naar schatting 3.600 twintigers en ruim 15.000 dertigers diabetes type 2 hebben. Ook komt het al bij enkele honderden tieners voor. Bij jonge mensen met dit type diabetes spelen obesitas en erfelijkheid een belangrijke rol.

De cijfers over diabetes type 1 laten zien dat mensen het op alle leeftijden kunnen krijgen, dus ook op oudere leeftijd. Dit in tegenstelling tot wat de meeste mensen denken dat het alleen op jongere leeftijd optreedt. Het is wel zo dat onder de 35 jaar dit type diabetes het meest wordt vastgesteld.

Bijkomende aandoeningen

Na hartziekten en beroerte is diabetes de ziekte met de hoogste ziektelast in Nederland. Dit wordt mede bepaald door bijkomende aandoeningen die al binnen enkele jaren na de diagnose optreden. De belangrijkste bijkomende aandoeningen zijn hart- en vaatziekten. Voor type 1 staan vervolgens oogaandoeningen en stofwisselingsaandoeningen in de top 3. Retinopathie komt bijvoorbeeld bij 18 procent van de mensen met diabetes type 1 voor.

Bij type 2 zijn de belangrijkste aandoeningen waar mensen een grotere kans op maken stofwisselingsproblemen en aandoeningen aan de luchtwegen.

Gezonde leefstijl

Ruim de helft van het aantal gevallen van diabetes type 2 is te voorkomen door gezonder te leven. En een gezonde leefstijl helpt mensen die al diabetes type 2 hebben hun klachten en de kans op bijkomende aandoeningen te verminderen. Het Diabetes Fonds wijst daarom ook de voedselindustrie en de politiek op hun rol en vraagt hen actief mee te helpen om gezond leven makkelijker te maken.

Door: Nationale Zorggids