Normal_ziekenhuisbed

Het aantal verwijzingen dat huisartsen voor hun patiënten hebben kunnen uitschrijven naar ziekenhuizen, zelfstandige klinieken en de ggz is de afgelopen week opnieuw toegenomen, blijkt uit de wekelijkse analyse van de data van ZorgDomein door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Daarnaast geven ziekenhuizen aan dat het beschikbare aantal operatiekamers deze week verder is toegenomen. Dat geldt ook voor de capaciteit bij ziekenhuizen om planbare zorg te leveren en de zorg die binnen zes weken moet plaatsvinden om gezondheidsschade te voorkomen. Dit meldt de NZa. 

In de afgelopen week lag het aantal verwijzingen naar medisch-specialistische zorg op 97 procent van wat de NZa zou verwachten zonder corona-uitbraak. Het aantal verwijzingen ligt hoger dan in voorgaande jaren, en ook hoger dan de afgelopen weken. In totaal zijn sinds de corona-uitbraak ruim 1,4 miljoen minder verwijzingen uitgeschreven naar de medisch-specialistische zorg dan verwacht zonder coronapandemie.

Behandelcapaciteit ziekenhuizen

Afgelopen maandag zijn in vergelijking met een normale situatie zonder corona 79 procent van de operatiekamers in gebruik. Vorige week was dit 77 procent. Daarnaast geeft 8 procent van de ziekenhuizen aan alle planbare zorg te kunnen leveren, tegenover 7 procent vorige week. 83 procent van de ziekenhuizen zegt dat deels beschikbaar te hebben. Vorige week was dat 81 procent.

Kritisch planbare zorg, de zorg die binnen zes weken moet plaatsvinden om gezondheidsschade te voorkomen, is deze week 78 procent van de ziekenhuizen volledig volgens planning beschikbaar. Vorige week was dat in 74 procent van de ziekenhuizen het geval. In de andere gevallen is deze zorg deels beschikbaar. De acute en semi-acute zorg is overal beschikbaar.

Meer verwijzingen naar gz

Huisartsen hebben de afgelopen week meer verwijzingen uitgeschreven voor hun patiënten naar de geestelijke gezondheidszorg dan verwacht. Tot vorige week bleef het aantal verwijzingen voor ouderen nog iets achter, maar in de cijfers van afgelopen week is te zien dat ook voor ouderen meer verwijzingen worden uitgeschreven dan verwacht.

Door: Nationale Zorggids