Normal_ziekenhuis_ziekenhuisbed_patient

De kritieke planbare zorg – die binnen 6 weken moet plaatsvinden om gezondheidsschade te voorkomen – komt verder onder druk te staan. Meer dan een derde van de ziekenhuizen kan deze zorg nog maar deels volgens planning leveren, en 63 procent lukt dit volledig. Dat is weer minder dan vorige week, toen nog 69 procent van deze kritieke planbare zorg volgens planning kon doorgaan. De (semi-)acute zorg gaat wel nog steeds volledig door. Dit blijkt uit de wekelijkse rapportage van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

 

Zorg die minder urgent is, werd afgelopen week nog vaker uitgesteld. 99% van de ziekenhuizen levert deze zorg niet meer volledig volgens planning. Een kwart van deze ziekenhuizen kan planbare zorg helemaal niet meer leveren.

Gemiddeld 33 procent minder operatiecapaciteit

In de afgelopen week nam de beschikbare operatiecapaciteit iets minder hard af dan in de periode daarvoor. Maar nog steeds zijn er gemiddeld 33 procent minder operatiekamers in gebruik dan normaal. Dit percentage is hoger dan in de afgelopen weken.

Stuwmeer uitgestelde zorg blijft toenemen

In de laatste 2 weken is het aantal verwijzingen naar de medisch-specialistische zorg 7.000 minder dan normaal in deze periode. Het aantal verwijzingen blijft in deze periode lager dan voor de pandemie gebruikelijk was.

Aantal verwijzingen verschilt per diagnosegroep ggz

In de geestelijke gezondheidszorg (ggz) nam het aantal verwijzingen in totaal weer toe de afgelopen week. Wel zien we grote verschillen tussen de diagnosegroepen. Voor adhd, angstklachten, stemmingsklachten, psychotraumatische klachten en overige zorgvragen was het aantal verwijzingen de afgelopen week flink hoger dan in 2019. Voor gedragsproblemen en cognitieve problemen lag het aantal verwijzingen juist weer beduidend lager dan in 2019.

Door: Nationale Zorggids