Normal_ziekenhuisbed

De druk op de reguliere ziekenhuiszorg is nog steeds hoog, maar lijkt op onderdelen te stabiliseren. Deze week zijn er net iets meer operatiekamers in gebruik dan vorige week. Vorige week was dit landelijk gemiddeld 42 procent minder dan gebruikelijk, deze week is dit 41 procent. 28 ziekenhuizen geven aan de kritieke planbare zorg (zoals kankerbehandelingen) niet meer volledig volgens planning te kunnen leveren. Vorige week maandag waren dit er 26. Dit meldt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). 

 

Negen van deze ziekenhuizen (evenveel als vorige week) kunnen een deel van deze zorg niet meer binnen de vereiste zes weken verlenen. Dit wil niet zeggen dat patiënten ook daadwerkelijk gezondheidsschade oplopen. Het kan zijn dat andere zorginstellingen de zorg overnemen. Het percentage ziekenhuizen dat geen planbare zorg (zoals knie- heup- en staaroperaties) kan leveren is iets gestegen (van 35 procent naar 38 procent). De overige ziekenhuizen leveren deze zorg deels. De (semi-)acute zorg kan nog steeds altijd overal worden geleverd. 

Verwijzingen ziekenhuizen en ggz

In week 18 hebben huisartsen 103 .000 patiënten verwezen naar de ziekenhuizen. Dit aantal verwijzingen is vergelijkbaar met 2019 en lager dan verwacht (zonder Covid). Er waren ongeveer 7.400 verwijzingen naar de ggz. Dit is vergelijkbaar met het aantal verwijzingen in de week hiervoor en hoger dan verwacht zonder Covid.

Door: Nationale Zorggids