Normal_maxima

Koningin Máxima heeft dinsdagmiddag een werkbezoek gebracht aan het UMC Utrecht. Het bezoek stond in het teken van inhaalzorg; behandelingen die werden uitgesteld om voorrang te geven aan opnames van patiënten met corona. Dit meldt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). 

 

Tijdens het werkbezoek kreeg Koningin Máxima eerst een toelichting van de NZa op de landelijke situatie en het kader ‘Passende Inhaalzorg’. Door de coronacrisis zijn behandelingen uitgesteld en hebben huisartsen 1,45 miljoen minder verwijzingen uitgeschreven in vergelijking met jaren voor de pandemie.

Door het dalende aantal opnames van patiënten met Covid-19, zijn er mogelijkheden om deze uitgestelde zorg in te halen. Op verzoek van minister Van Ark voor Medische Zorg heeft de NZa het kader ‘Passende Inhaalzorg’ ontwikkeld in overleg met zorgprofessionals, zorgaanbieders, zorgverzekeraars en de Patiëntenfederatie Nederland. Hierbij is de belasting van het zorgpersoneel tijdens de pandemie in het kader meegenomen, het zogeheten ‘Herstelplan’.

Samenwerking ziekenhuizen, NZa en zorgverzekeraars

Tijdens het eerste gesprek werd ook de samenwerking tussen de ziekenhuizen, de NZa en de zorgverzekeraars toegelicht. Koningin Máxima kreeg verder een toelichting van de voorzitter van de vereniging voor ic-verpleegkundigen en een ic-verpleegkundige over hoe zorgprofessionals de zorg voor coronapatiënten hebben ervaren. Daarnaast lichtte een zorgverzekeraar toe wat verzekeraars doen om de opschaling van zorg mogelijk te maken en werd er gesproken over financiële consequenties.

Impact van opschaling

Het tweede gesprek stond in het teken van de impact van de opschaling in het UMC Utrecht. Koningin Máxima ging hierover in gesprek met onder meer de Raad van Bestuur, specialisten, een ic-verpleegkundige en een patiënt. In het UMC Utrecht worden veel patiënten ingepland op basis van een prioritering. Hierbij wordt persoonsgericht gewerkt waarbij wordt gekeken naar welke patiënten als eerste zorg nodig hebben en het herstel van de zorgprofessionals. Om zorg goed in te plannen wordt gebruik gemaakt van de zogenoemde ‘A tot en met F prioritering’ die de urgentie bij een casus aangeeft. Deze categorieën werden gehanteerd bij het afschalen van de zorg en worden nu door de meeste ziekenhuizen gebruikt bij het opschalen van de zorg. Daarnaast vindt er een driehoeksoverleg plaats tussen de medisch specialist, patiënt en verplegend personeel. Bij het bespreken van sommige casussen wordt gekeken of de zorg op afstand kan worden gegeven in de vorm van thuismonitoring of via e-consult.

Uitvoering inhaalplan

Aaneensluitend bezocht Koningin Máxima de Verpleegkundige afdeling B4 Cardio-thoracale Chirurgie. Hier ging zij in gesprek met mensen op de werkvloer over de uitvoering van het inhaalplan. Ter afsluiting sprak Koningin Máxima met een patiënt over haar eerder uitgestelde behandeling en operatie en hoe ze hierop terugkijkt na haar operatie te hebben ondergaan.

Door: Nationale Zorggids