Normal_normal_ok_operatiekamer_chirurgie_arts_assistent

Op dit moment is bijna een kwart van de Nederlandse operatiekamers niet in gebruik. Oorzaak is de oplopende druk in de ziekenhuizen vanwege de toename van coronapatiënten en het stijgende ziekteverzuim onder personeel. Dat blijkt uit cijfers die ziekenhuizen hebben gedeeld met de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De operatiecapaciteit is vergeleken met de situatie voor het begin van de corona-uitbraak in maart 2020, meldt de NZa. 

Ziekenhuizen schalen hun zorg verder af om de noodzakelijke ic-capaciteit vrij te maken. De minst urgente zorg wordt als eerste afgeschaald. Dat is op dit moment onvermijdelijk om de acute zorg, voor zowel corona- als niet-coronapatiënten, toegankelijk te houden. Medisch specialisten beoordelen of het verantwoord is, en blijft, om behandelingen uit te stellen.

Contact opnemen met huisarts 

Daarnaast blijft het ook in deze fase heel belangrijk dat mensen met gezondheidsklachten contact opnemen met de huisarts,stelt de NZa. Die kan beoordelen of het verantwoord is om te wachten, om zelf te behandelen of door te verwijzen naar het ziekenhuis.

Kritiek planbare zorg

Twaalf van de 74 ziekenhuizen die gegevens hebben aangeleverd geven aan de kritieke planbare zorg niet of niet altijd binnen 6 weken te kunnen leveren. Vorig week waren dit er nog negen. Voor deze zorg moet behandeling binnen zes weken plaatsvinden om gezondheidsschade te voorkomen. De meeste ziekenhuizen geven aan geen inhaalzorg meer te leveren. Op dit moment gebeurt dat nog in zeven ziekenhuizen.

Planbare zorg 

In 45 van de 73 aanleverende ziekenhuizen kan niet alle planbare zorg worden geleverd. Vorige week was dit in 31 ziekenhuizen niet volledig beschikbaar. De gemiddelde druk op de IC is toegenomen van 2,6 naar 2,8, waarbij 2 staat voor ‘reguliere buffercapaciteit volledig opgebruikt maar nog geen bijzondere maatregelen’ en 3 voor ‘bijzondere maatregelen en accentverlegging om de kwaliteit te behouden’. 7 ziekenhuizen geven aan dat het aanpassingsvermogen volledig is opgebruikt en de zorgkwaliteit in gevaar komt.

Door: Nationale Zorggids