Normal_pexels-vlada-karpovich-7433823__1_

In 2025 moet er in elke acute zorgregio een zorgcoördinatiecentrum zijn ingericht. Dat heeft Minister Kuipers (VWS) besloten na een advies van betrokken partijen uit de acute zorg. In een zorgcoördinatiecentrum wordt in een regio de toegeleiding naar acute zorg door verschillende zorgaanbieders gezamenlijk en gecoördineerd ingericht om patiënten zo snel mogelijk de juiste zorg door de juiste zorgverlener op de juiste tijd en plaats te kunnen bieden. Patiënten kunnen hierdoor buiten kantooruren op één vaste plek terecht met hun niet-levensbedreigende acute zorgvragen en zorgverleners hebben hierdoor een centraal punt waar altijd actuele informatie is over beschikbare zorgcapaciteit en bedden. Dit meldt Rijksoverheid.

Zorgcoördinatiecentra (zcc’s) worden ingericht voor acute maar niet levensbedreigende zorgvragen en vervullen een aantal rollen. Mensen die met een acute maar niet levensbedreigende zorgvraag bellen naar een huisartsenpost of 112, worden doorgeleid naar het zcc. In het zcc werken meerdere zorgdisciplines samen om de urgentie van een hulpvraag te bepalen en te besluiten welke zorg op dat moment het meest geschikt is. Dit kan thuis zijn, bijvoorbeeld digitaal of met de inzet van een wijkverpleegkundige, maar het kan bijvoorbeeld ook nodig zijn om naar een huisartsenpost te komen of acute ggz in te zetten. Op deze manier krijgen patiënten de juiste zorg, op het juiste moment, op de juiste plek en bij de juiste zorgverlener. Zo blijft de acute zorg toegankelijk voor patiënten die het echt nodig hebben.

Minder papierwerk

Anderzijds spelen zcc’s een rol in het ontzorgen van zorgverleners. Nu komt het nog vaak voor dat zorgverleners lang rond aan het bellen zijn, op zoek naar een beschikbare plek voor een patiënt die acute zorg nodig heeft. Doordat er bij het zcc inzicht is in de beschikbare capaciteit bij zorgaanbieders in de regio, kan de zorgverlener gewezen worden op waar zorg beschikbaar is. Dit scheelt tijd die zorgverleners kunnen besteden aan de zorg voor patiënten.

Organiseren van regionale zorgcoördinatiecentra

Per ROAZ-regio komt er één zorgcoördinatiecentrum. Hiermee is er één aanspreekpunt voor het ROAZ, de IGJ en zorgverzekeraars, één informatiepositie, één digitaal systeem en één werkwijze. Er moet ten minste één fysieke werklocatie zijn waar de verschillende disciplines kunnen samenwerken. Hybride samenwerking moet als aanvulling daarop mogelijk zijn. Het zcc moet voor zorgverleners continu geopend zijn en voor patiënten ten minste tijdens ANW-uren.
 
Een zcc zorgt voor een eenduidig oordeel over de urgentie van zorgvragen en bepaalt welke zorg het beste past. Dit wordt bepaald in samenspraak met de patiënt en op basis van de beschikbare capaciteit in de regio. Zorgverleners uit verschillende zorgdisciplines worden ingezet voor de triage. Er komt geen nieuw telefoonnummer voor burgers. Telefoontjes naar de huisartsenpost worden automatisch doorgeschakeld en meldingen die binnenkomen bij 112 en niet levensbedreigend zijn, worden overgedragen aan het zcc.

Tijdsbestek

Per 1 januari 2025 moet er in alle ROAZ-regio’s sprake zijn van regio-dekkende zorgcoördinatie. In het advies schrijven de partijen in 2024 van start te willen gaan met de implementatie van zorgcoördinatie om dit doel te bereiken. Vanuit VWS wordt een projectorganisatie ingericht om de landelijke voorwaarden te scheppen die nodig zijn voor het structureel inrichten van zorgcoördinatie en om regio’s te ondersteunen bij de implementatie. Regio’s kunnen gelijk al aan de slag met het implementeren van (delen van) zorgcoördinatie. De pilots hebben al laten zien dat er veel mogelijk is in de praktijk.
 
Door: Nationale Zorggids