Normal_scientist-or-pharmacist-do-research-chemical-ingre-2022-11-17-09-13-11-utc__1_

De Europese Commissie (EC) keurde afgelopen januari het burgerinitiatief “Save Cruelty Free Cosmetics – Commit to a Europe Without Animal Testing” goed. Dit initiatief stelt, in tegenstelling tot wat de titel suggereert, een verbod op alle dierproeven voor. De ondertekenaars van de Transparantieovereenkomst Dierproeven in Nederland staan volledig achter de ontwikkeling van proefdiervrije innovatie, welke elk jaar toeneemt in Nederland. Wel zijn zij zeer bezorgd over het feit dat velen zich niet bewust zijn van de verstrekkende gevolgen van een algemeen, abrupt verbod op dierproeven. Dit meldt Van Luyken.

De ondertekenaars willen politici wijzen op de desastreuze gevolgen van een abrupt verbod op alle dierproeven. Zij vragen hen een gebalanceerd debat te voeren, gebaseerd op feiten, naast de emoties die onontkomelijk bij deze discussie komen kijken.

Wat gebeurt er als alle dierproeven abrupt worden gestopt?

  1. Wetenschappelijk onderzoek stagneert en biomedische vooruitgang stopt; een volledig organisme is complex, met gedrag, samenwerkende organen en migrerende cellen. Hoewel er veel dierproefvrije methoden worden ontwikkeld, vangen geen van deze methoden deze complexiteit volledig op. Nieuwe inzichten in fundamentele processen en werkings-mechanismen, evenals de ontwikkeling van geneesmiddelen, vaccins en diagnostische tools komen tot stilstand. Bovendien stagneert de vooruitgang van dierproefvrije innovaties, aangezien veel van deze innovaties afhankelijk zijn van kennis voortgekomen uit dierproeven. Het gemis van dit biomedisch onderzoek zal de Europese onderzoeksagenda, innovatie en het aanpakken van belangrijke uitdagingen van deze tijd ernstig frustreren.
  2. Patiënten, mens en dier, worden afhankelijk van innovatie van buiten de EU; ontwikkeling van medicijnen, vaccins en medische implantaten zal doorgaan, gedeeltelijk gebaseerd op dierproeven die buiten de EU worden uitgevoerd. Blijven we deze innovaties produceren en importeren of bannen we ze? Een volledige ban zou betekenen dat patiënten, mens en dier, geen toegang hebben tot medicijnen die hun leven redden en/of verbeteren.
  3. Onderzoek naar dierenwelzijn, voedselveiligheid, biodiversiteit en het milieu stagneert; Nederland en de EU hebben grote ambities op het gebied van dierenwelzijn, voedselveiligheid, biodiversiteit en het milieu. Onderzoek hiernaar is afhankelijk van dierproeven. Het is niet mogelijk om dierproefvrije alternatieven in te zetten voor het bestuderen van het gedrag, de gezondheid en de impact van diersoorten in het wild.
Een plotseling verbod op dierproeven heeft een enorme negatieve impact op onze gezondheid, onze duurzame toekomst en de onderzoeksagenda in Europa.

Duidelijke informatievoorziening

Naarmate de wetenschap vordert, komen steeds meer alternatieven beschikbaar die proefdieren kunnen vervangen. Dit is reeds geïmplementeerd in de Richtlijn 2010/63/EU. Ingrijpende veranderingen in de huidige regelgeving werkt averechts in een gezamenlijke weg naar minder dierproeven. Wat de ondertekenaars liever zien is versnelde investering in de samenwerking tussen wetenschap, bedrijfsleven, politiek en wetgevers om snellere ontwikkelings- en goedkeuringsprocessen voor alternatieve methoden te realiseren.
 
De ondertekenaars vinden het belangrijk zo open mogelijk te zijn over dierproeven. Alleen als het debat wordt gevoerd op basis van de juiste en volledige informatie, kan iemand een mening vormen over deze complexe kwestie, zowel individueel als gezamenlijk.
 
De ondertekenaars van de Transparantieovereenkomst Dierproeven in Nederland:
-          Universiteit Utrecht
 
-          Universitair Medisch Centrum Utrecht
 
Door: Nationale Zorggids