Per leeftijdsfase ander geneesmiddelengebruik

Naarmate de leeftijd vordert, loopt het gebruik van geneesmiddelen op. Waar het aandeel in standaarddagdoseringen van jongeren 4,8 procent is, is dit voor volwassenen tussen de 21 en 64 jaar 40 procent en voor ouderen 54 procent. Dit Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK). 

In 2022 verstrekten openbare apotheken aan 12,8 miljoen mensen minstens één keer een geneesmiddel dat wordt vergoed vanuit het basispakket. Ouderen van 65 jaar en ouder tellen naar verhouding meer geneesmiddelengebruikers (28 procent) dan verwacht op basis van hun aandeel in de bevolking (21 procent), terwijl jongeren tot en met 20 jaar juist minder gebruikers kennen (16 procent ten opzichte van 22 procent) Het aandeel geneesmiddelengebruikers onder de 21-64-jarigen is met 56 procent in evenwicht met hun aandeel in de bevolking.

Leeftijdsverschillen

Bij kinderen en jongeren tot en met 20 jaar liggen de aandelen in standaarddagdoseringen (DDD’s) en in uitgaven aan geneesmiddelen een stuk lager met 4,8 procent respectievelijk 6,6 procent. Tot de meest gebruikte middelen  behoren vettige crèmes en zalven, de anticonceptiepil, ADHD-middel methylfenidaat, anti-allergiemedicijn desloratadine en astma/COPD-middel salbutamol. Met bijna 20 miljoen euro is het meeste geld besteed aan methylfenidaat.

Ook voor personen van 21 tot en met 64 jaar geldt dat hun aandelen in DDD’s (40 procent) en uitgaven (47 procent) ruim onder hun bevolkingsaandeel liggen. In deze groep worden vooral colecalciferol, maagzuurremmers omeprazol en pantoprazol, vettige crèmes en zalven, en cholesterolverlager atorvastatine gebruikt. Van de veelgebruikte middelen kende astma/-COPD-middel formoterol met beclometason met 31 miljoen euro de hoogste uitgaven in deze groep. Aan colecalciferol, dat per 2023 uit het basispakket is gehaald, werd afgelopen jaar nog 26 miljoen euro uitgegeven.

Ondanks dat 65-plussers 21 procent van de bevolking vormen en 28 procent van alle geneesmiddelgebruikers in 2022, ligt hun gebruiksaandeel in DDD’s (54 procent) en in bijbehorende uitgaven (47 procent) veel hoger. De meest gebruikte middelen zijn maagzuurremmers omeprazol en pantoprazol, cholesterolverlagers atorvastatine en simvastatine, en bloeddrukverlager amlodipine. Antistollingsmiddelen apixaban (101 miljoen euro) en rivaroxaban (92 miljoen euro) hebben de hoogste uitgaven onder ouderen.

Door: Nationale Zorggids
Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen