Advies: vaccin tegen TBE voor werknemers met regelmatige tekenbeet

Mensen die tijdens hun werk regelmatig worden gebeten door teken, zouden van hun werkgever vaccinatie tegen tekenencefalitis (TBE) aangeboden moeten krijgen, zo schrijft de Gezondheidsraad in een advies aan demissionair minister Karien van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Deze werknemers hebben een verhoogd risico op een besmetting met het TBE-virus, waarvan de gevolgen in zeldzame gevallen ernstig zijn. Dit meldt de Gezondheidsraad.

Tekenencefalitis is een infectieziekte veroorzaakt door het tick-borne encephalitis (TBE)-virus. Mensen kunnen het virus oplopen na een beet van een geïnfecteerde teek. In de meeste gevallen krijgen mensen geen klachten, of alleen milde, griepachtige klachten. In sommige gevallen treedt meningitis (hersenvliesontsteking) op of encefalitis (hersenontsteking), wat kan leiden tot klachten die lang aanhouden. In zeldzame gevallen leidt een infectie met het TBE-virus tot sterfte. Het risico op TBE door een tekenbeet is heel laag in Nederland, omdat slechts 0,02 procent van de teken besmet is met het TBE-virus.

Extra risico op TBE

Mensen die voor hun werk vaak in gebieden zijn met veel teken (bosgebieden, duinen, heide, parken en tuinen) lopen een extra risico op een tekenbeet en daarmee ook op een infectie met het TBE-virus. Omdat TBE kan leiden tot ernstige en aanhoudende klachten, en in uitzonderlijke gevallen tot sterfte, is de Gezondheidsraad van oordeel dat maatregelen nodig zijn om werknemers die het risico lopen op regelmatige tekenbeten (5 keer of vaker per jaar) te beschermen tegen een infectie met het TBE-virus. Vaccinatie biedt effectieve bescherming en is veilig.

Ook zijn er werknemers die direct in aanraking kunnen komen met het TBE-virus, bijvoorbeeld in een laboratorium. Zij moeten volgens de Gezondheidsraad ook vaccinatie aangeboden krijgen.

Aanvullende maatregelen

Na TBE-vaccinatie zullen nog steeds maatregelen genomen moeten worden om tekenbeten te voorkomen, zoals beschermende kleding en insectenwerende middelen. TBE-vaccinatie biedt namelijk geen bescherming tegen andere ziekten die kunnen worden overgedragen voor teken – zoals Lyme. Er is in Nederland geen TBE-vaccinatieprogramma voor de algemene bevolking, omdat het risico op TBE door een tekenbeet heel laag is. Mensen kunnen er individueel voor kiezen zich op eigen kosten te laten vaccineren, ook als zij bijvoorbeeld naar een risicogebied reizen.

Door: Nationale Zorggids