Normal_copyright_stockfreeimages_chirurg_arts_operatie

Afgelopen jaar zijn meer meldingen van medische fouten binnengekomen bij het Openbaar Ministerie, zo staat in het jaarverslag van het Expertisecentrum Medische Zaken (EMZ). Het overlijden van 223 mensen wordt in verband gebracht met de medische behandeling die zij kregen. Het aantal gemelde medische fouten stijgt al jaren. Dit meldt de NOS. 

In 2014 zijn meer medische fouten gemeld bij het Openbaar Ministerie dan in 2013. Volgens EMZ wordt het overlijden van 223 mensen in verband gebracht met de medische behandeling die zij kregen. In 2013 was dit aantal 173. Wanneer een patiënt overlijdt als gevolg van een behandeling, dan adviseert het EMZ de officieren van justitie over de vervolging van de behandelend arts. Uiteindelijk wordt de overgrote meerheid van de artsen echter niet juridisch vervolgd, zo vertelt een woordvoerder van EMZ. Dit komt onder meer omdat er bijvoorbeeld uit verder onderzoek blijkt dat de arts geen strafbare fouten heeft gemaakt. 
 
Medische missers worden meestal door artsen bij het Openbaar Ministerie gemeld, maar ook wel door nabestaanden. Het aantal meldingen laat de afgelopen jaren een stijgende lijn zien. In 2011 werden bijvoorbeeld slechts 92 sterfgevallen gemeld; in 2014 waren dit er dus al 223. Het Openbaar Ministerie weet niet waarom er meer medische fouten worden gemeld. Wellicht heeft het iets te maken met de rechtszaken die afgelopen jaren plaats hebben gevonden. Artsen die de mist in zijn gegaan, zoals ex-neuroloog Jansen Steur en de maagchirurg uit Emmen, werden hierdoor in het spotlicht geplaatst. 
 
© Nationale Zorggids