Normal_stethoscoop_tuchtcollege_hamer

Een gezondheidspsycholoog is door het tuchtcollege in Groningen gewaarschuwd om het onterecht opstellen van een ‘weigerrapport’. Normaal gesproken wordt een dergelijk rapport opgesteld als een persoon weigert mee te werken aan een gezondheidsonderzoek. De klager zegt helemaal niet te hebben geweigerd, maar heeft nooit een brief ontvangen van de psycholoog met daarin een verzoek voor een afspraak. Dat meldt het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. 

De klager stelt dat hij nooit een brief heeft ontvangen voor een onderzoek in het kader van de strafzaak en hij is ook nooit gebeld. Het enige wat hij wel heeft ontvangen is een klein handgeschreven briefje in zijn externe brievenbus met daarop een verkeerde datum. Daarop stond dat hij een nummer moest bellen voor een psychologisch onderzoek. Het briefje zat tussen de kranten en folders.

Omdat hij niets had gehoord over een psychologisch onderzoek en omdat hij slechte ervaringen heeft met mensen die zomaar langskomen, heeft hij de psycholoog niet gebeld. Via het Openbaar Ministerie kwam hij er later achter dat er een weigerrapport was opgesteld.

De psycholoog zegt de klager wel te hebben gebeld en dat hij hem een officiële uitnodigingsbrief heeft gestuurd. Hij wist alleen niet meer wanneer hij had gebeld en ook had hij geen kopie van de uitnodigingsbrief. Bovendien had hij geen aantekeningen gemaakt van wanneer hij contact had opgenomen.

Het tuchtcollege vindt dat de psycholoog de verplichting had om moeite te doen om contact te krijgen met de klager. Maar omdat deze zegt dat hij nooit gebeld is en hij geen uitnodigingsbrief heeft ontvangen en de psycholoog dat niet kon aantonen, was er alleen het handgeschreven brief in de brievenbus. Dat vindt het college niet genoeg. Op het briefje stond alleen dat de psycholoog de man wilde spreken in verband met een psychologisch onderzoek. Er was geen uitleg waarom het onderzoek was en wie het zou doen. De psycholoog had niet genoeg moeite gedaan en had niet – door middel van het opstellen van een ‘weigerrapport’ – aan de officier van justitie mogen melden dat de man weigerde mee te werken. Daarom krijgt de psycholoog een waarschuwing. 

Door: Redactie Nationale Zorggids