Normal_man__zorgopleiding__verpleging__verpleegkundige__ziekenhuis__hulp__onderzoek

De krapte op de arbeidsmarkt binnen de zorg is nog lang niet voorbij. Uit een enquête onder werkgevers in de zorg door Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW) blijkt dat er nog altijd veel problemen zijn om vacatures te vervullen. Het gaat met name om de verpleegkundige-, verzorgende en helpende beroepen. Het is de verwachting dat de komende jaren personeelstekorten blijven bestaan. Dit meldt Skipr.

De meerderheid van de werknemers zegt te maken te hebben met vacatures die moeilijk te vervullen zijn. Het gaat om werkgevers in ziekenhuizen, geestelijke gezondheidszorg (ggz), verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg. Meer dan de helft zegt dat de afgelopen 12 maanden het aantal banen is toegenomen. Alleen in de ziekenhuizen en bij jeugdzorg zijn het aantal banen afgenomen. Die werkgevers denken de komende jaren een overschot aan personeel te hebben.

Hoge werkdruk

Naast problemen met het vervullen van de vacatures kampt de sector ook met ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en een hoge werkdruk. Vergeleken met 2017 sprak de meerderheid van de werkgevers van een toegenomen werkdruk of een werkdruk die gelijk is gebleven. Uit de enquête blijkt de werkdruk vooral hoog te liggen in de huisartsenzorg en in ziekenhuizen. Reden voor een hoge werkdruk zijn onder andere administratieve lasten, onderbezetting en nieuwe wetgeving van de overheid.

Door: Redactie Nationale Zorggids