Normal_zorg_studie_leerling_verpleging_verpleegkundige_student

Nadat vorige week een akkoord is bereikt over het cao voor ziekenhuispersoneel, legde de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) het resultaat voor aan haar bestuur. Tijdens raadpleging is met name gevraagd voor aandacht voor de financiële risico’s die ermee gepaard gaan. Op de kort termijn komt er een geformuleerde aanpak waarmee risico’s kunnen worden ondervangen die investeringen, arbeidsplaatsen en het rendement van ziekenhuizen bedreigen. Dit meldt NVZ. 

Er is meer dan 200 miljoen euro nodig dan bij de ondertekening van het hoofdlijnenakkoord 2018-2022  werd verondersteld. Met het huidige cao-resultaat komt een einde aan een intensief overlegtraject tussen de vakbonden en werkgeversorganisatie.

Terechte waardering ziekenhuismedewerkers 

De NVZ vindt het resultaat een terechte waardering voor het werk van verpleegkundigen en andere ziekenhuismedewerkers. Om deze cao en de ambities uit het hoofdlijnenakkoord te kunnen uitvoeren, is de beschikbaarheid en motivatie van zorgprofessionals, in combinatie met aanvullende investeringen in ict, opleiding en innovatie, cruciaal. 

Door: Nationale Zorggids