Masteropleiding Verloskunde van drie hogescholen in september van start

De nieuwe master Verloskunde, ontwikkeld door Zuyd Hogeschool, Hogeschool Rotterdam en Hogeschool InHolland, gaat in september van start. Uniek, want daarmee is dit Nederlands' eerste Joint Degree Master binnen de gezondheidszorg. Dit meldt Zuyd Hogeschool.

In Nederland was er sinds lange tijd behoefte aan een master, maar die kwam tot nu toe niet van de grond. Er is voor de start van de master in september heel wat grondwerk gelegd. Zo is er door de drie verloskundeacademies en de Koninklijke Organisatie van Verloskundigen (KNOV) een gezamenlijke visie opgesteld en een blauwdruk gemaakt. Vervolgens deden de ze een aanvraag macrodoelmatigheid, die op een positief besluit van de onderwijsminister kon rekenen. De masteropleiding is daarna verder ontwikkeld en is er een accreditatie aangevraagd bij de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO).

Positief besluit NVAO

Afgelopen maart vond er een visitatie plaats voor de Toets Nieuw Opleiding. Hiervoor kwam een internationaal panel langs van mensen uit het werkveld en het hoger onderwijs. Ook het panel kwam tot een positief besluit. In mei kwam ook het positieve besluit van de NVAO binnen, waardoor de master Verloskunde in september officieel van start kan.

Alle opleidingsplaatsen gevuld

Inmiddels zijn de dertig beschikbare opleidingsplaatsen allemaal gevuld. Vijftien pas afgestudeerde verloskundigen en vijftien verloskundigen uit het werkveld gaan dan van start met de masteropleiding, die zich richt op aanvullende competenties voor onderzoek, innovatie en samenwerking. Na afronding kunnen verloskundigen een brug slaan tussen de eerste en tweedelijns geboortezorg en tussen collega’s in het medische en sociale domein. De opleiding wordt in deeltijd aangeboden en duurt twee jaar.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky