Nationale Zorggids

NZG Nieuwsarchief

Normal_rss_entry-369567

'We kunnen coronagolven blijven verwachten'


We kunnen coronagolven blijven verwachten, zegt epidemioloog Amrish Baidjoe. Het virus heeft in Nederland namelijk "vrij spel". Baidjoe reageert op het stijgende aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen.

Normal_rss_entry-369535

Infectieziektebestrijding in gedrang door personeelstekort


Gemeentelijke gezondheidsdiensten (GGD'en) zitten krap in het geld en personeel. Daardoor kunnen ze niet alles doen wat nodig is om infectieziektes als het coronavirus te bestrijden. Nederland telt 25 van zulke diensten en die hebben hier bijna allemaal mee te maken volgens onderzoekers van het bureau Andersson Elffers Felix.

Normal_eenzaam2

Passende zorg complexe psychische problematiek grote uitdaging huisartsen


De laatste jaren neemt het aantal cliënten met psychische problemen dat de huisartspraktijk bezoekt enorm toe. Iedere cliënt met een hulpvraag heeft recht op passende zorg, maar voor mensen met complexere psychische problematiek is deze zorg binnen de huisartspraktijk veelal lastig te organiseren. Dit meldt Nivel. 

Normal_dokter

'Huisarts van de toekomst is e-Health-arts'


De druk op de gezondheidszorg wordt hoger en hoger. Het knelpunt is dat het nog steeds grotendeels mensenwerk is. En daar zit natuurlijk een limiet aan. Eén huisarts kan op een dag een maximaal aantal patiënten zien. Dat meldt ANP Expert Support. 

Normal_rss_entry-369429

Zorgen in Tweede Kamer om alternatief toeslagenstelsel


Het kabinet heeft op papier nog steeds de ambitie om een grote stap te zetten richting afschaffing van het toeslagenstelsel, maar de Tweede Kamer is bezorgd over het gebrek aan voortgang op dat vlak. Niet alleen bij de oppositie maar ook bij coalitiepartijen groeit het ongeduld, nu concrete voorstellen voor een alternatief uitblijven.

Normal_rss_entry-369435

Aantal mensen met griepklachten neemt licht toe


Het aantal mensen dat zich met griepklachten bij de huisarts meldt is afgelopen week iets toegenomen, laat onderzoeksinstituut Nivel weten. Vorige week kwamen er per 100.000 mensen 48 bij de huisarts met klachten die kunnen duiden op de griep. De week daarvoor ging het nog om 38 op de 100.000 mensen.

Normal_rss_entry-369467

'Niet twee maar drie kinderhartcentra open houden'


Een groot deel van de oppositie in de Tweede Kamer is tegen de sluiting van twee van de vier kinderhartcentra. PvdA, GroenLinks, SP, SGP, Partij voor de Dieren, de BoerBurgerBeweging en Fractie Den Haan willen er drie openhouden, PVV en Forum voor Democratie zelfs vier. Coalitiepartijen VVD, CDA en D66 kunnen wel instemmen met het voorgenomen be...

Normal_rss_entry-369465

Kamermeerderheid is voor de sluiting twee kinderhartcentra


Coalitiepartijen VVD, D66, CDA en de ChristenUnie staan achter het plan van zorgminister Ernst Kuipers om de kinderhartcentra in Groningen en Rotterdam open te houden. De centra in Leiden en Utrecht mogen op termijn geen gespecialiseerde kinderhartchirurgie meer bieden. Daarmee steunt een meerderheid van de Kamer het voorgenomen besluit van de m...

NZG Zorgpersoneel Informatie

NZG Blog

Ontregelen - bananendag

Normal_jan_willem_woensdregt

We eten gezond in het Thomashuis. Fruit bij ’t ontbijt en later op de dag nog een keer. Wie gaat werken neemt brood en fruit mee. Fruit kan van alles zijn en hangt van ’t seizoen af. Toen wij in het Thomashuis kwamen, was de gewoonte dat er op maandag bananen waren. Vraag me niet waarom maar dat was zo. Voor bewoners die autistisch zijn is dat d...

NZG Topvacatures

NZG Interview

Oogarts Caroline Klaver maakt zich zorgen over bijziendheid: 'Bijziendheid brengt een hoop ziektes met zich mee'

Normal_oculist-and-little-child-in-glasses-in-optical-cli-2022-12-16-21-04-37-utc__1_


De helft van de twintigers is bijziend. Op latere leeftijd lopen zij een groter risico op slechtziend- en zelfs blindheid. Oogarts Caroline Klaver, verbonden aan het Erasmu...