Normal_copyright_stockfreeimages_thuisstudie_boek_cursus

Van de medewerkers van 55 jaar en ouder heeft 71 procent in de afgelopen twaalf maanden geen opleiding gevolgd. Dat blijkt uit een onderzoek van Totta Research in opdracht van HRM-bureau Raet onder ruim duizend medewerkers, zo meldt Skipr.

Oudere medewerkers die het afgelopen jaar wel een opleiding volgden, zijn erg positief over het effect van de opleiding op het verbeteren van hun prestaties. Maar liefst 88 procent geeft aan dat de investering in bijscholing heeft geholpen bij een beter functioneren. Het percentage 55-plussers dat het afgelopen jaar een opleiding heeft gevolgd verschilt aanzienlijk met dat van jongere medewerkers. Ongeveer de helft van de medewerkers tussen de 25 en 34 jaar volgde in de afgelopen twaalf maanden een opleiding.

Volgens CEO van Raet Kobe Verdonck is het in het belang van medewerkers én organisaties om te blijven investeren in 55-plussers. 'Het oprekken van de AOW-leeftijd en de versobering van de pensioenopbouw zorgen ervoor dat medewerkers langer blijven doorwerken.' Volgens Verdonck wordt bij deze groep nog veel te weinig ingezet op opleiding.

Zorgpersoneel
Van alle medewerkers in de zorgsector, zowel de junioren en senioren, blijkt 87 procent erg tevreden over de mate waarin het volgen van een opleiding heeft bijgedragen aan hun prestaties. Uit het onderzoek komt verder naar voren dat zorgwerkgevers in de komende twee jaar te maken krijgen met een flinke uittocht van jonge medewerkers. Van de ondervraagden onder de 35 jaar verwacht 24 procent binnen twee jaar te vertrekken.

© Nationale Zorggids