Normal_inspectie_onderwijs_loep_controle

(Novum) - De kennis, werkwijze en capaciteit van de Inspectie SZW, de voormalige arbeidsinspectie, zijn onder de maat. Dat concluderen de vakcentrales FNV, CNV en VCP dinsdag op basis van een onderzoek van internationale arbeidsorganisatie ILO.

Volgens ILO worden er nu te weinig (onaangekondigde) inspecties verricht en zouden inspecteurs moeten worden bijgeschoold op het terrein van chemische stoffen en risico's op het werk. Vooral bij het midden- en kleinbedrijf zouden te weinig inspecties plaatsvinden.

"Het systeem voor de rapportage van beroepsziekten toont gebreken en stelt de Inspectie SZW niet in staat om accuraat op te treden. Ook worden basale wettelijke bepalingen voor preventief beleid niet nageleefd, zoals het verplicht aanstellen van een preventiemedewerker en het uitvoeren van een risico-inventarisatie, stelt ILO.