Normal_fysiotherapie__fysiotherapeut

Een deel van de verzekerden lijkt er bewust en calculerend voor te kiezen om geen aanvullende verzekering (meer) af te sluiten. Het percentage verzekerden dat aangeeft geen aanvullende verzekering te hebben gekozen omdat men geen of weinig gebruikmaakt van de zorg die aangeboden wordt binnen de aanvullende verzekering, ligt in 2021 namelijk hoger dan in 2020 (79 procent tegen 71 procent). Dit blijkt uit onderzoek binnen het Consumentenpanel Gezondheidszorg van het Nivel. 

Voor het functioneren van het Nederlandse zorgstelsel is het van belang dat verzekerden jaarlijks een bewuste keuze kunnen maken met betrekking tot hun zorgverzekeringspolis. Naast de mogelijkheid om van zorgverzekeraar te wisselen, hebben verzekerden jaarlijks de mogelijkheid om een aanvullende verzekering af te sluiten. 

Door: Nationale Zorggids