Meer dan 96 miljoen euro aan GVS-bijdragen in 2022

Voor GVS-geneesmiddelen met een prijs boven de vergoedingslimiet werd in 2022 in totaal ruim 96 miljoen euro aan eigen bijdragen betaald, 16 miljoen euro meer dan in het jaar daarvoor. De maximeringsregeling, waarbij de bijbetaling maximaal 250 euro per persoon per jaar bedraagt, hielp 71.000 mensen. Dat schrijft SFK in het Pharmaceutisch Dagblad.

Voor de meeste geneesmiddelen die vanuit de basisverzekering worden vergoed (het geneesmiddelenvergoedingssysteem, GVS) zijn door de overheid vergoedingslimieten vastgesteld. Wanneer de prijs van een geneesmiddel boven dit limiet ligt, moet de verzekerde het verschil zelf bijbetalen. In 2022 gold dit voor 2,4 miljoen geneesmiddelengebruikers. In totaal werd in 2022 ruim 96 miljoen euro aan GVS-bijdragen betaald. Dit is 16 miljoen euro meer dan in 2021.

Maximering

De GVS-bijdragen werden echter niet volledig door de gebruikers betaald. Voor sommige geneesmiddelen bieden fabrikanten namelijk een (gedeeltelijke) terugbetalingsregeling. De SFK heeft daar echter geen zicht op. Daarnaast bestaat sinds 2019 een maximeringsregeling, waarbij zorgverzekeraars het bijbetalingsbedrag boven de 250 euro per persoon per jaar alsnog vergoeden.

Zo profiteerden in 2022 ruim 71.000 verzekerden, 3 procent van het totaal aantal bijbetalers, van deze regeling. Zorgverzekeraars betaalden voor deze mensen in totaal 47 miljoen euro aan GVS-bijdragen, bijna de helft van het totaal aan GVS-bijdragen.

ADHD-middelen

De geneesmiddelen met de hoogste eigen bijdrage in 2022 zijn net als in 2021 de ADHD-middelen dexamfetamine, methylfenidaat en lisdexamfetamine. Samen hadden zij in 2022 ruim 52 miljoen euro aan GVS-bijdragen, tegenover 46 miljoen euro in 2021. Bij alle drie de middelen nam het aantal mensen met een bijbetaling toe, terwijl de gemiddelde bijbetaling per persoon ongeveer gelijk bleef.

Bij mercaptamine in de vorm van een capsule met vertraagde afgifte, toegepast bij cystinose om de vorming van schadelijke crystinekristallen op het hoornvlies te verminderen, steeg het totaal aan GVS-bijdragen van 2 miljoen euro in 2021 naar 5,2 miljoen euro in 2022. Daarmee had het na de drie ADHD-middelen de hoogste bijbetaling in 2022. Deze 5,2 miljoen euro kwam overigens vrijwel geheel voor rekening van de zorgverzekeraar, want de gemiddelde bijbetaling per gebruiker bedroeg ongeveer 120.000 euro.

Door: Nationale Zorggids / Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen