Ook premiestijgingen bekendgemaakt bij OHRA, Zilveren Kruis en Menzis

Ook zorgverzekeraars OHRA, Zilveren Kruis en Menzis hebben de premie voor hun basisverzekering in 2024 bekendgemaakt. De maandpremie van Menzis gaat met 5,50 euro omhoog, OHRA kondigt een premiestijging van 9,65 euro aan en Zilveren Kruis verhoogt de maandelijkse premie met 8,50 euro. Dit meldt Skipr.

Zorgpremies Zilveren Kruis en De Friesland

Zilveren Kruis en zusterbedrijf De Friesland bieden beide een naturapolis die volgend jaar 147,50 euro kost. Binnen de naturapolis krijgen verzekerden alleen behandelingen vergoed wanneer ze naar een gecontracteerde zorgverlener gaan. Hebben ze de voorkeur voor een niet-gecontracteerde aanbieder dan is minimaal een kwart van de factuur voor eigen rekening.

Voor de restitutiepolis van Zilveren Kruis, waar volledige vrije artsenkeuze geldt, moeten klanten maandelijks 161,75 euro betalen. De premie stijgt hier met 9 euro. Volgend jaar biedt Zilveren Kruis echter geen restitutiepolis meer, maar een combinatiepolis. Hierbinnen wordt een deel van de behandelingen volledig vergoed en andere behandelingen niet (ggz en wijkverpleging).

Zorgpremie OHRA

De basisverzekering van OHRA kost in 2024 145,60 per maand. Over het algemeen kunnen verzekerden alle behandelaars kiezen, ook de niet-gecontracteerde. Uitzonderingen zijn aanbieders van wijkverpleging en de geestelijke gezondheidszorg. Wie een van deze twee vormen van zorg nodig heeft, krijgt alleen de zorg vergoedt bij een gecontracteerde zorgaanbieder. Bij anderen moet de klant 25 procent zelf ophoesten.

Zorgpremie Menzis

Menzis weet net als VGZ en Zorg en Zekerheid de premiestijging enigszins te beperken. De maandpremie gaat daar met 5,50 euro omhoog naar 146,75 euro per maand. Door scherp naar de uitgaven te kijken kon de verzekeraar een lagere stijging aankondigen dan door het ministerie van Volksgezondheid werd verwacht. Menzis roept op het vrijwillig eigen risico af te schaffen. “Vaak kiezen gezonde en financieel draagkrachtige mensen voor een hoger vrijwillig eigen risico en profiteren zij van lagere premies. Ondertussen dragen minder draagkrachtige en chronisch zieke mensen met een verplicht eigen risico een deel van deze lasten.”

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky