VGZ en BENU maken afspraken over farmaceutische zorg voor 2024

VGZ en BENU-apotheken hebben een contract gesloten voor 2024. Verzekerden kunnen dus ook volgend jaar weer bij de 350 apotheken van BENU terecht. De partijen konden de onderhandelingen dit jaar veel eerder afronden, mede vanwege de aangescherpte onderhandelings- en contracteringsrichtlijnen van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Dit meldt VGZ, die ook alle andere apotheken in Nederland gecontracteerd heeft. 

BENU en VGZ zetten zich volgend jaar in voor farmaceutische zorg op de juiste plek en verdere verduurzaming van de sector. Klanten die verzekerd zijn bij VGZ krijgen hun rekening conform de polisvoorwaarden vergoed. 

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky