Vierjarenovereenkomst tussen VGZ en Catharina Ziekenhuis

Zorgverzekeraar VGZ en het Catharina Ziekenhuis hebben een vierjarenovereenkomst gesloten en zetten hiermee hun ambitie om de zorg zinnig en toekomstbestendig te organiseren voort. In het contract staan dan ook afspraken over zinnige zorg, maar ook over digitalisering, samen beslissen en het efficiënt plannen van zorg. Dit meldt het Catharina Ziekenhuis. 

In deze samenwerking staan enkele thema’s centraal, zoals meer digitalisering en uitrol van best practices. Dat zijn initiatieven die tot betere tegen lagere kosten moeten leiden. VGZ en het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven werken sinds 2015 samen aan zinnig zorg. Goede voorbeelden van het hospitaal kunnen hierdoor snel gedeeld worden in het Netwerk Zinnige Zorg. Daarin zitten twintig andere zorgaanbieders die ook hun best practices met de rest kunnen delen.

Dagbehandeling voor pacemakerpatiënten

Een voorbeeld van zinnige zorg in het Catharina Ziekenhuis is een dagbehandeling voor 60 procent van de pacemakerpatiënten. De zorgkosten zouden 14 miljoen euro lager zijn als alle ziekenhuizen dit zo zouden doen. Het partnerschap tussen de verzekeraar en het hospitaal heeft in de afgelopen jaren al geleid tot een verlaging van de kosten met 8 miljoen euro.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky