Normal_rolstoel_hand_ouderen_bejaarden

Vooruitlopend op de veranderingen in de zorg vanaf 2015 hebben verschillende zorgorganisaties een enquête gehouden onder hun cliënten. De organisaties wilden te weten komen welke maatregelen mensen zelf treffen om met hun ziekte, ouderdomsgebreken of handicap. Op grond van de resultaten doen de organisaties aanbevelingen aan het ministerie van Volksgezondheid, gemeenten en lokale organisaties. Dit meldt Ieder(in).

Mensen vinden het moeilijk om hulp te vragen aan de eigen kring. Iets meer dan veertig procent durft hulp te vragen aan de eigen familie. Hulp vragen aan buren scoort weer een stuk lager. Mensen met een verstandelijke beperking of psychische beperking blijken de meest kwetsbare groep wanneer een groter beroep wordt gedaan op zelfredzaamheid. Zij hebben vaak het gevoel niet mee te tellen in de maatschappij. Voor alle deelnemers blijkt het onderhouden van sociale contacten lastig. Ruim twintig procent weet zelf geen oplossing te vinden voor het gebrek aan sociale contacten.

Mantelzorgers zijn daarnaast niet erg tevreden over de ondersteuning die zij krijgen. Ze zijn bang dat de druk op de mantelzorg zal toenemen terwijl de mogelijkheden voor mantelzorgondersteuning en respijtzorg afnemen. De cliëntenorganisaties pleiten voor het versterken van deze ondersteuning en voor het stimuleren van sociale contacten. Ze waarschuwen voor het overschatten van de mogelijkheden om oplossingen te vinden in eigen kring.

© Nationale Zorggids