Normal_help-164755_640

Het persoonsgebonden budget (pgb) zal toch worden ondergebracht in de Zorgverzekeringswet. Minister Edith Schippers en staatssecretaris Martin van Rijn van VWS doen vandaag deze toezegging in een een brief aan de Tweede Kamer. Dat meldt de belangenvereniging van mensen met een pgb, Per Saldo.

Als de plannen van het kabinet doorgaan worden zorgverzekeraars verantwoordelijk voor de persoonlijke verzorging en verpleging. Hierdoor kunnen ruim 50.000 mensen met een pgb opgelucht ademhalen, omdat zij het budget behouden en niet afhankelijk zullen worden van thuiszorgorganisaties. Na intensieve onderhandelingen tussen de zorgverzekeraars, Per Saldo en VWS gingen de zorgverzekeraars akkoord met het onderbrengen van het pgb in de Zorgverzekeringswet.

Het kabinet is van plan per 1 januari 2015 de persoonlijke verzorging en verpleging onder te brengen bij de zorgverzekeraars. Voor mensen die de regie over hun zorg en leven willen houden bleek dat een probleem, omdat de zorgverzekeraars geen keuze kennen voor een persoonsgebonden budget. Door de opname van het pgb in de zorgverzekeringswet kunnen mensen die persoonlijke verpleging en verzorging nodig hebben ook na 1 januari 2015 nog steeds kiezen voor een pgb.

Om voor een pgb in aanmerking te komen bij de zorgverzekeraar moeten zorgvragers voldoen aan voorwaarden die nu al gelden voor het pgb in de AWBZ. Ouderen die als gevolg van het normale verouderingsproces beperkingen gaan ondervinden, komen niet in aanmerking voor een pgb voor verpleging en/of persoonlijke verzorging. De precieze invulling van deze voorwaarden wordt nog uitgewerkt.

Kinderen die gespecialiseerde verpleging en verzorging nodig hebben, worden volgens Per Saldo ook ondergebracht bij de zorgverzekeraars. De belangenvereniging laat weten 'er hard voor geknokt' te hebben om deze groep kinderen niet in de Jeugdwet te laten belanden. Als kinderen intensieve kindzorg nodig hebben, kan er direct gekozen worden voor een pgb.

© Nationale Zorggids