Normal_rolstoel__handicap

Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) en Federatie Opvang pleiten samen voor de ontwikkeling van een integraal arrangement voor alle jongvolwassenen met een beperking. Binnen dit arrangement staat maatwerk centraal. Dat meldt VGN. 

Het is voor jongvolwassenen met een beperking lastiger om dezelfde dromen te realiseren als jongvolwassenen zonder een beperking. Bij het vinden van een huis, baan en een zinvol leven moeten zij meer inspanning leveren en daarvoor hebben ze ondersteuning nodig.

Met een integraal arrangement gericht op passend onderwijs, jeugdhulp, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Participatiewet hebben jongvolwassenen met een beperking meer zicht op gelijke kansen. Het arrangement moet de verschillende regelingen en wetten overstijgen. Bovenal staat maatwerk centraal, aldus de samenwerkende partijen.

Binnen de Participatiewet is er voldoende ruimte voor maatwerk, maar er zijn nog te veel gemeenten die niet of nauwelijks aandacht hebben voor jongvolwassenen met een beperking. “Juist voor deze groep is een op ontwikkeling gericht traject heel belangrijk om de verkregen competenties te behouden en verder uit te bouwen”, zeggen VGN en Federatie Opvang. 

Door: Redactie Nationale Zorggids