Normal_portemonnee_geld

FNV heeft in een brief aan het College voor de Rechten van de Mens advies gevraagd over de korting van 7 procent op de Wajonguitkering, die het kabinet per 1 januari 2018 heeft doorgevoerd. De vakbond vindt dat Wajongers worden gediscrimineerd: bij gelijke gevallen is sprake van ongelijke behandeling. Dat terwijl kabinet Rutte heeft gezegd dat iedere Nederlander er in inkomen op vooruit zal gaan. Alleen Wajongers worden nu direct op hun inkomen gekort, aldus FNV.

FNV heeft afgelopen najaar verschillende acties gevoerd samen met Wajongers om te voorkómen dat zij worden gekort. De kans dat de groep arbeidsgehandicapten met arbeidsvermogen, die in de afgelopen decennia geen baan hebben gevonden, nu nog een baan vinden is klein. Vanaf 2012 hebben van de 60.000 Wajongers slechts 2000 mensen jaarlijks werk gevonden: de meest kansrijke arbeidsbeperkten.

Vicevoorzitter Kitty Jong: "Zo beschouwd is het dus eigenlijk gewoon een strafkorting en zo zien onze leden dat ook. Wij hopen dat het College voor de Rechten van de Mens in lijn adviseert met wat zij afgelopen najaar al schreef over het regeerakkoord, dat kwetsbare groepen niet nog kwetsbaarder gemaakt moeten worden door wetgeving of beleid."

Het is niet mogelijk een klacht in te dienen bij het College voor de Rechten van de Mens omdat zij niet gerechtigd is om over eenzijdig overheidshandelen klachten te behandelen. 

Door: Redactie Nationale Zorggids