Normal_rolstoel_mantelzorg_wandelen_handicap_beperking

De gehandicaptenzorg heeft zich het afgelopen jaar hersteld na een dip in 2016. In financieel opzicht was 2017 een goed jaar met een positief nettoresultaat van 198 miljoen euro tegenover 143 miljoen euro in 2016. Dit betekent dat de gehandicaptenzorg weer op het niveau van 2015 is. De totale omzet van de sector bedroeg 8,7 miljard euro en steeg harder dan de lasten die uitkwamen op 8,4 miljard. Dit meldt Intrakoop die er 199 jaarverslagen van organisaties in de gehandicaptenzorg op nasloeg.


Net als in de andere zorgsectoren is de krapte op de arbeidsmarkt voor organisaties in de gehandicaptenzorg steeds meer een hoofdpijndossier. Met als gevolg dat onder meer de kosten voor personeel dat niet in loondienst is sterk zijn toegenomen en dat het aantal moeilijk te vervullen cliëntgebonden vacatures bijna verdubbelde.

Kleine organisaties maken meeste winst

Vooral de kleinere en de grotere gehandicaptenorganisaties presteren financieel goed en zijn ook ‘rendabeler’/ Wel is het zo dat 34 van de 199 onderzochte organisaties in 2017 nog verlies maakten. De oorzaak heeft vaak een incidenteel karakter en wordt veroorzaakt door kosten voor reorganisaties of extra inzet van personeel.

Kosten per cliënt stijgen 

De kosten per cliënt zijn toegenomen. Een trend die in de gehele gezondheidszorg is terug te zien. Daarnaast lijken organisaties meer samen te werken met andere partijen. Een deel van de zorg is extern ondergebracht. Samen met de toenemende complexiteit van cliënten leidt dat tot hogere uitgaven aan behandeling en behandelingsondersteunende functies.

Personeel: zevenduizend vacatures

Van de bedrijfslasten bestaat bijna driekwart uit personeelskosten. Opvallend is vooral de stijging van de personeelskosten niet in loondienst. Een belangrijke oorzaak is de inzet van externe medewerkers door het tekort aan personeel en het hoge ziekteverzuim. Eind 2017 telde de gehandicaptenzorg  ruim zevenduizend vacatures. Het aantal moeilijk vervulbare cliëntgebonden vacatures is in 2017 bijna verdubbeld. 

Door: Redactie Nationale Zorggids