Normal_schoonmaken_-_huishoudelijke_hulp_-_wmo

Chronisch zieken, ouderen, mantelzorgers en mensen met een beperking zouden in de zorg en ondersteuning meer samenwerking moeten krijgen. Dat blijkt uit het onderzoek Mijn Kwaliteit Van Leven, van Patiëntenfederatie Nederland. Deelnemers hebben over vijf jaar vragenlijsten ingevuld over hun kwaliteit van leven, waarbij niet alleen wordt gekeken naar gezondheid maar ook naar andere levensgebieden zoals sociale contacten en het huishouden. Daaruit blijkt dat de zorg vaak gericht is op één thema, terwijl er hulp op meerdere gebieden nodig is. Dit meldt de website van Mijnkwaliteitvanleven.

De uitkomsten van het onderzoek geven aan dat er meer samengewerkt kan worden in de zorgverlening en ondersteuning van de mensen. In de praktijk hebben de verschillende levensgebieden veel overlap met elkaar, waardoor alleen huishoudelijke hulp sturen voor het huishouden niet (voldoende) inspeelt op de behoefte aan sociale contacten. Zorgverleners zouden er goed aan doen om meer te denken aan passende en praktische oplossingen.

Professionele zorgt scoort het laagst

Mijn Kwaliteit Van Leven is opgezet na de aankondiging van decentralisatie in 2014. Ieder jaar konden vragenlijsten werden ingevuld, een aantal deelnemers hebben dit zelfs meerdere malen gedaan. Dit laat een trend zien over die jaren, die steeds positiever wordt. Echter geven de deelnemers hun kwaliteit van leven slechts een 6,5 als cijfer. De laagste score in het onderzoek is een 5,6 voor professionele hulp en het hoogst scoort de omgeving met een 7,2.

Resultaten naar gemeente

Gemeenten worden op de hoogte gesteld van de resultaten, aangezien zij de partij zijn die zorg en ondersteuning aanbiedt. Wanneer er meer dan 250 deelnemers in een gemeente wonen, worden de uitkomsten in een gemeenterapportage verwerkt. Wonen er 100 deelnemers, dan worden de belangrijkste resultaten naar de gemeente verzonden. Zij kunnen dan, afgestemd op de specifieke problematiek in de gemeente, stappen zetten om de zorg en ondersteuning te verbeteren.

Door: Nationale Zorggids