Normal_rolstoel__gehandicapt__verlamd

Van het totaal aantal werknemers in de Wet sociale werkvoorziening, werkt 93,6 procent bij een gemeente of Sw-bedrijf. 6,4 procent heft een arbeidsovereenkomst begeleid werken. Het aandeel detacheringen betreft 37 procent van het totaal, zo blijkt uit cijfers van Panteia. De omvang van het totale werknemersbestand in de Wsw daalde in 2018 naar 72.545. De gemiddelde realisatie in 2018 bedroeg 74.545 arbeidsjaren, wat 945 arbeidsjaren boven de verwachting ligt die bij de invoering van de Participatiewet werd vastgesteld. Dit meldt Rijksoverheid. 

De omvang van het aantal mensen met een geldige Wsw-indicatie, maar zonder dienstverband loopt jaarlijks op. In 2018 is er sprake van een toename van 533 personen tot een totaal van 4.697 personen. De gemiddelde leeftijd van mensen in de Wsw is vanaf 2014 met 2,5 jaar toegenomen. Door de stop op de instroom is het aandeel jongeren onder de 27 jaar gehalveerd.

Tegelijkertijd is het aandeel ouderen boven de 45 jaar gestegen tot 72 procent. Naast de afname van het aandeel jongeren speelt hierbij het verhogen van de AOW-leeftijd een rol. 70 procent van alle uitstroom uit het werknemersbestand wordt veroorzaakt door overlijden, pensioen of  2 jaar ziekte.  

Geen Wsw sinds 2015

De Participatiewet is in de plaats gekomen van de Wet Werk en Bijstand, Wsw en een groot deel van de Wajong. Sinds 1 januari 2015 kunnen er geen mensen meer in de Wsw instromen. Wsw’ers die op 31 december 2014 al in vaste dienst waren, konden hun baan en salaris houden. Wsw’ers met een tijdelijk contract op die datum, hielden dezelfde rechten en plichten: hun contract liep af. 

Door: Nationale Zorggids