Normal_rolstoel_handicap_beperking

De Algemene Rekenkamer Barendrecht stelt dat haar gemeente te weinig interesse toont in inwoners met een arbeidsbeperking. De gemeente gaat het quotum voor beschut werk of een garantiebaan dit jaar niet halen. En hoewel dit deels komt door de moeilijke doelgroep, is een belangrijke reden ‘de desinteresse van de gemeente’. Dit meldt Binnenlands Bestuur. 

Barendrecht telt 86 geïndiceerde inwoners. Eind 2018 hadden er 28 een garantiebaan en sinds augustus 2019 zijn drie inwoners voorzien van beschut werk. Drie beschutte werkplekken is vier minder dan het rijk voorschrijft. De gemeente moest voor het einde van dit jaar zeker zeven van deze werkplekken creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Waar het ook misgaat is het aantal uren: waar het rijk 31 werkuren per week voorschrijft, maken de drie beschutte werkplekken gemiddeld 21 uur per week.

Volgens de Rekenkamer heeft de gemeente nog eens negentig arbeidsgehandicapten die geen recht hebben op een uitkering niet in beeld. Deze doelgroep krijgt weinig aandacht van Barendrecht. Als het aan de Rekenkamer ligt, komt daar verandering in door bijvoorbeeld de samenwerking tussen zorginstelling, Wmo-teams en wijkteams te verbeteren.

Door: Nationale Zorggids