Normal_ehealth__stethoscoop__computer__laptop

Thuisarts.nl heeft het Certificaat van toegankelijkheid gekregen, wat betekent dat mensen met een berperking ook gebruik kunnen maken van de website. De website voldoet aan de AA richtlijnen van het Waarmerk drempelvrij.nl. Met 4,7 miljoen bezoeken per maand is Thuisarts.nl de best bezochte website met onafhankelijke en betrouwbare gezondheidsinformatie. Voor het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) is het belangrijk dat ook mensen met een beperking (zoals doofheid en blindheid) goed gebruik kunnen maken van de website. Dit meldt Thuisarts.nl. 

De informatie op Thuisarts.nl is gebaseerd op de bestaande wetenschappelijke richtlijnen voor huisartsen, medisch specialisten en de geestelijke gezondheidszorg (ggz). Mensen die iets willen weten over hun gezondheid willen betrouwbare informatie in begrijpelijke taal. Het NHG werkt hier constant aan: bij het ontwerpen, bouwen en maken van de informatie (teksten, films) wordt rekening gehouden met mensen met een beperking.

Bruikbaarheid voor mensen met beperking

Elk jaar wordt Thuisarts.nl getest door deskundigen. Eventuele problemen die daaruit komen, worden opgelost. En ze zorgen ervoor dat ze op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen om websites bruikbaar te houden voor mensen met een beperking.

Door: Nationale Zorggids