Normal_pillen_medicatie_medicijnen

Patiënten die het medicijn tofacitinib (Xeljanz) gebruiken, hebben risico op stolsels in het bloed (veneuze trombo-embolie). Dit blijkt uit een veiligheidsonderzoek bij een groep patiënten met reumatoïde artritis. Medicijnautoriteit CBG adviseert extra voorzichtig te zijn bij patiënten met reuma en arthritis psoriatica die ook risicofactoren voor veneuze trombo-embolie hebben. Voor patiënten met colitis ulcerosa (CU) en een verhoogd risico op longembolie is het advies om geen tweemaal daags 10 mg Xeljanz te gebruiken. Dit meldt het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG).

Xeljanz (tofacitinib) bij reuma en colitus ulcerosa (CU)

Tofacitinib is een medicijn voor de behandeling van chronische gewrichtsontstekingen bij reumatoïde artritis en arthritis psoriatica. Tofacitinib is ook goedgekeurd voor de behandeling van de chronische darmontsteking colitis ulcerosa.

Advies aan patiënten die Xeljanz gebruiken

Het CBG adviseert patiënten die het middel Xeljanz gebruiken om niet op eigen initiatief de dosis te veranderen of te stoppen met het gebruik van het medicijn maar eerst met de arts te overleggen. Bij plotselinge kortademigheid of pijn die vastzit aan de ademhaling, een gezwollen been of arm, pijnlijke of gevoelige benen, roodheid of verkleuring in een been of arm, moet de patiënt direct contact opnemen met de arts. Dit kunnen tekenen zijn van een bloedstolsel in de longen of aderen.

Advies aan artsen

Bij patiënten met risico op veneuze trombo-embolie moeten artsen voorzichtig zijn met het gebruik van Xeljanz (tofacitinib). Voor een patiënt met colitis ulcerosa en risico op veneuze trombo-embolie raadt het CBG een onderhoudsbehandeling met tofacitinib van twee keer 10 mg per dag af. Tenzij er geen geschikte alternatieve behandeling is. Voor patiënten met reumatoïde artritis adviseert het CBG vast te houden aan de aanbevolen dosering van twee keer 5 mg per dag. Bij patiënten ouder dan 65 jaar zijn de risico’s op ernstige infecties hoger. Het CBG raadt dan ook aan alleen tofacitinib te overwegen wanneer er geen geschikte alternatieve behandeling mogelijk ik.

Het CBG roept artsen op om patiënten te informeren voor de start van de behandeling met tofacitinib over de symptomen van veneuze trombo-embolie en daarnaast te adviseren om direct medische hulp in te roepen wanneer hij of zij tijdens de behandeling deze symptomen ervaart. De productinformatie voor zorgverleners en het risicominimalisatiemateriaal wordt aangepast met deze nieuwe risico-informatie.

Brief met risico-informatie over Xeljanz

De firma Pfizer heeft over dit onderwerp een brief verstuurd, een zogenaamde Direct Healthcare Professional Communication (DHPC). De brief met deze belangrijke risico-informatie is in overleg met het CBG en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) gestuurd naar reumatologen, gastro-enterologen, ziekenhuisapothekers, apothekers werkzaam in een poliklinische apotheek, arts-assistenten en verpleegkundig specialisten binnen reumatologie en arts-assistenten en verpleegkundig specialisten binnen gastro-enterologie.

Door: Nationale Zorggids