Normal_rolstoel_

Na een felle lobby  van onder andere Ieder(in) en aandacht vanuit de politiek is er een werkgroep opgestart om toegankelijkheid zo goed mogelijk op te nemen in een nieuwe versie van het protocol OV. De nieuwe verse bevat nieuwe en belangrijke afspraken over toegankelijkheid, aldus Ieder(in). 

De nieuwe versie van het protocol regelt dat de voorzieningen en dienstverlening ten aanzien van toegankelijkheid op hetzelfde niveau zijn als voor de crisis. Soms wijkt de vorm iets af, maar de functionaliteit is hetzelfde als voor de crisis. Zo klapt de buschauffeur de plank uit, rolstoelplekken zijn beschikbaar, reisassistentie is beschikbaar, toegankelijke toiletten ook en hulpmiddelen mogen mee.

Voorspelbaarheid van de reis

Ook zijn er aanvullende afspraken gemaakt over het inclusief maken van de coronamaatregelen zelf. Hierbij geldt dat alles op één manier gebeurt. Om zo de voorspelbaarheid van de deur-tot-deurreis zo hoog mogelijk te maken. Er zijn echter geen afspraken opgenomen over de mondkapjesplicht. Wel mogen controleurs in het openbaar vervoer ontheffing toepassen wanneer mensen door een beperking geen mondkapje kunnen dragen.

OV Protocol

Op 14 mei heeft het NOVB, bestaande uit vervoerders, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en decentrale consessieverleners) het ‘Protocol verantwoord blijven reizen in het Openbaar Vervoer’ gepubliceerd. Het doel van dit protocol is duidelijkheid geven over hoe het openbaar vervoer werkt ten tijde van corona. Over de toegankelijkheid ervan bleef veel onduidelijkheid, waardoor veel mensen met een beperking met veel onzekerheid bleven zitten. De nieuwste toevoegingen moet een einde maken aan de onzekere gevoelens. Ieder(in) houdt een vinger aan de pols of het protocol ook het gewenste effect heeft. 

Door: Nationale Zorggids