Normal_bakker

In Nijmegen begint komend schooljaar een nieuwe vorm van onderwijs voor jongeren met een verstandelijke beperking. Ze zitten niet langer de hele week in de schoolbanken, maar leren ter plekke vaardigheden aan die ze nodig hebben als ze aan het werk gaan. Dit meldt De Gelderlander.

In augustus beginnen dertien leerlingen aan Foooocus. De vier O’s in de naam Foooocus staan voor de vier partijen die betrokken zijn bij de leerling: Onderwijs, Ouders, Overheid, Ondernemers. De visie van Foooocus is dat maximale samenwerking tussen de vier O’s tot optimale participatie voor de jongeren leidt.

Niet genoeg vaardigheden om te participeren 

Jos Kersten, directeur van de Talita Koemi School voor speciaal onderwijs in Nijmegen heeft Foooocus bedacht. Hij zag dat veel jongeren na school wel uitstroomden naar een baan, maar die niet vasthielden. Bedrijven gaven aan dat ze na een halfjaar nog steeds moesten vertellen hoe een taak uitgevoerd moest worden. Of dat de jongeren niet uit zichzelf aan een collega vroegen wat ze konden oppakken als ze klaar waren met een taak. “Kennelijk gaven we ze niet genoeg vaardigheden mee om goed te participeren.”

Foooocus groot succes in Bergen en Cuijk

In Cuijk en Bergen is Foooocus al een groot succes. Jongeren worden door het project zelfstandiger, zelfredzaam en nemen meer de eigen regie over hun leven. Vaak stromen de leerlingen uit naar een hoger niveau dan van te voren gedacht. Zo liep Josephine (21) stage bij een bakker en een kledingwinkel in Cuijk. Vader Chris van Alem: “Ze heeft naast de cognitieve vaardigheden (rekenen, lezen, schrijven, maar ook praktische zaken als omgaan met geld, klok kijken, op tijd komen) haar zelfstandigheid flink kunnen vergroten door de stages. Dat is in onze ogen de belangrijkste winst.”

Door: Nationale Zorggids