Normal_pexels-dio-hasbi-saniskoro-3280130

Mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) lopen vaak tegen problemen aan op school of het werk, omdat hun beperking niet wordt herkend of erkend door hun omgeving. Het is namelijk niet altijd duidelijk dat iemand een licht verstandelijke beperking heeft. Hierdoor kan het beeld ontstaan dat iemand niet wil, terwijl het meer een kwestie is van niet kunnen. Tijdige signalering en begeleiding op school, besef bij de werkgever en ondersteuning vanuit de omgeving kunnen de problemen rondom het meedoen van mensen met een LVB verminderen. Dit meldt het Sociaal en Cultureel Planbureau.

Van de jongeren met een LVB kan ruim de helft niet zonder extra ondersteuning meekomen in het onderwijs. Dit aandeel is vele malen hoger dan het aandeel jongeren zonder LVB dat moeite heeft mee te komen in het onderwijs. Jongeren met een licht verstandelijke beperking hebben meer moeite met het onthouden van nieuwe dingen of het begrijpen van abstracte zaken en hebben vaker gezondheids- en psychische problemen, aldus het SCP. Ze hebben vaker problemen met de impulscontrole en met het overzien van de gevolgen van (hun) gedrag voor anderen.

Tijdig signaleren op school

Door tijdig te signaleren dat een leerling licht verstandelijk beperkt is én met de juiste begeleiding in de klas kunnen deze leerlingen beter meekomen. Een preventieve aanpak in alle leefmilieus waarbij ouders en school samenwerken, is succesvoller dan een geïsoleerde aanpak die zich op één kenmerk van de jongere richt.

Onbekend maakt onbemind

De LVB-problematiek werkt ook door op de werkvloer. Tussen ongeveer 40 en 55 procent van de volwassenen met een LVB is actief op de arbeidsmarkt, terwijl zeven van de tien mensen zonder gezondheidsbeperkingen werkt. In gevallen dat mensen met een licht verstandelijke beperking aan het werk willen, beseffen werkgevers vaak niet dat deze groep mensen moeite heeft bij het begrijpen en uitvoeren van taken. Werkgevers lijken verder een negatief beeld te hebben over mensen met een LVB, omdat de verwachtingen over de inzetbaarheid van deze groep werknemers laag zijn. Onbekend maakt onbemind, bevestigt het SCP.

Door de problemen van licht verstandelijk beperkte mensen zichtbaar te maken bij werkgevers en instanties die mensen ondersteunen bij het vinden van werk, onder andere via voorlichtingscampagnes en trainingen, en vervolgens ook goede begeleiding te bieden op het werk, bijvoorbeeld via coaches of collega’s, kunnen mensen met een LVB ook daar meedoen.

Door: Nationale Zorggids