Normal_handicap_beperking_rolstoel

De klankbordgroep van Volwaardig Leven geeft advies over de uitvoering van het programma Volwaardig Leven. De afgelopen periode heeft naast het programma Volwaardig Leven, ook corona hen beziggehouden. Zij hebben daarom in mei besloten om daar twee aparte online bijeenkomsten aan te wijden en tot een advies te komen. Inmiddels is er door het ministerie van Volksgezondheid een brief aan de Tweede Kamer gestuurd met daarin de geleerde lessen rondom de aanpak van corona en de positie van mensen met een beperking. Dit meldt Volwaardig Leven. 

“Het is goed dat een kwetsbare groep mensen wordt beschermd, maar deze bescherming mag niet ten koste gaan van alles. Leg uit wat je doet en waarom en laat cliënten, naasten en zorgmedewerkers meepraten over het beleid. Zorg voor maatwerk met oog voor het sociale aspect. En vergeet niet dat er ook goede dingen gebeuren”, zo luidt het advies. “Laat je er ook niet door verblinden, want er zal ‘puin geruimd’ moeten worden. En tot slot: als de samenleving weer meer vrijheid krijgt, vergeet dan de gehandicaptenzorg niet.”

Lees het hele advies van de klankbordgroep hier.

Door: Nationale Zorggids