Normal_rolstoel_beperking_handicap

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) vindt dat de Participatiewet op de schop moet, omdat het voor inwoners die werk en/of inkomen nodig hebben te complex is geworden. Het klopt dat we een vreselijk complex en op wantrouwen gebaseerd systeem hebben opgetuigd, zegt Janny Bakker-Klein voorzitter van de Raad van Bestuur van Movisie. Ze betwijfelt echter of een aanpassing van de wet de oplossing is. Ze vreest ervoor straks een paar jaar verder te zijn, terwijl intussen voor de mensen die het betreft niets verandert. De wettekst is niet ideaal, maar laat volgens Bakker-Klein voldoende ruimt voor passende ondersteuning voor mensen in een kwetsbare positie. Dit meldt ANP Expert Support. 

“De uitvoering van de wet heeft daarentegen een fundamenteel andere aanpak nodig. Ambtenaren nemen nu voor mensen vaak beslissingen die enorm verstrekkend zijn voor hun deelname aan de samenleving. Zij ontlenen soms zelfs hun status aan het feit dat zij uiteindelijk beslissen wat nodig is. Maar onderzoek wijst uit dat ondersteuning bij het vinden van werk of een passende dagbesteding pas effectief is, als mensen die het betreft daarover zelf zeggenschap ervaren”, aldus Bakker-Klein.

Andere houding ambtenaar

Zij pleit daarom voor een andere houding en beroepsopvatting van de ambtenaar. Dat zij luisteren naar wat betekenisvol is voor iemand, om vervolgens samen met de betrokkene te zoeken hoe zij eventuele belemmeringen daarvoor kunnen wegnemen. “We weten dat deze aanpak, als zij daarna de zogenaamde ‘omgekeerde toets’ toepassen, voor 99 procent binnen de Participatiewet te verantwoorden is. En voor die laatste procent voorziet de wet in een hardheidsclausule, die het college van B&W probleemloos kan toepassen”, besluit de bestuursvoorzitter.

Door: Nationale Zorggids