Normal_geld

Ondanks de grote impact van corona op cliënten en personeel hebben de instellingen in de gehandicaptensector financieel gezien goed gedraaid in 2020. Het gezamenlijke nettoresultaat kwam uit op 187 miljoen euro. Dit is voor een groot deel te danken aan de compensatie voor omzetderving en voor extra kosten door corona. Ook werden investeringen stop gezet of uitgesteld vanwege lockdowns en het afstandsbeleid. Dit meldt Intrakoop. 

Het gezamenlijke nettoresultaat was met 187 miljoen zo’n 60 miljoen euro hoger dan in 2019. Daarbij valt op dat kleinere organisaties (tot een omzet van 25 miljoen euro) de beste rendementen halen. Ook schreven vorig jaar minder organisaties rode cijfers: 15 in 2020 tegen 21 in 2019. De omzet laat een stijging zien van bijna 6,7 procent ten opzichte van 2019 en komt uit op 9 miljard euro. De stijging vorig jaar heeft vooral een incidenteel karakter, omdat de subsidie voor de zorgbonus (1.000 euro voor elke zorgmedewerker) en ook de compensatie van corona-gerelateerde kosten als omzet is verantwoord in de jaarrekeningen.

Meer cliënten intra- en extramuraal

Bij de onderzochte instellingen steeg het aantal intramurale cliënten met 6,5 procent tot in totaal 66.800 (waarvan circa 75 procent cliënten met dagbesteding). Met de toename van het aantal intramurale cliënten nam ook het aantal dagen zorg met verblijf toe. Wel was de stijging met 2,1 procent minder groot dan de toename van het aantal cliënten. Het is een indicatie dat de gemiddelde verblijfsduur van cliënten in de instellingen daalt. Het aantal dagdelen dagbesteding nam  door Covid-19 af met bijna 16 procent naar 4.9 miljoen dagdelen. Veel zorgorganisaties stopten met het vervoer naar externe dagbesteding om zo het risico op besmettingen te verkleinen. 

Hogere kosten voor zorg, minder voor energie

De coronamaatregelen en extra cliënten zorgden er ook voor dat de inkoopuitgaven toenamen met 4,6 procent tot  3,3 miljard euro in totaal. Bij deze exploitatiekosten valt vooral de stijging op van de kosten voor de (directe) zorg. De patiëntgebonden kosten zitten al jaren in de lift door duurdere behandelingen (therapieën) en de stijging van bijvoorbeeld medicijnprijzen. Vorig jaar stegen deze kosten met 7,6 procent (tot 266 miljoen euro), onder andere door de aanschaf van beschermingsmiddelen. De kosten voor onderhoud en energie laten in 2020 als enige een daling van 1,2 procent zien. Dit komt vooral doordat onderhoudskosten zijn afgenomen. Bij veel organisaties kon het onderhoud niet volgens plan worden uitgevoerd en was sprake van extra focus op de zorgtaak door Covid-19. Daarnaast is er al langer een trend waarbij door investeringen in duurzame installaties de kosten van het energieverbruik dalen.

Ziekteverzuim blijft oplopen

Het hoge ziekteverzuim in de gehandicaptensector is in het eerste coronajaar nog verder gestegen. In 2019 bedroeg het verzuimpercentage 6,4 procent; in 2020 is dit opgelopen tot 7,2 procnet. De onderzochte instellingen zagen een toename van 1,8 procent in het aantal fte’s tot in totaal 102.000 werknemers. Omgerekend naar de totale gehandicaptenzorg gaat het om 121.000 fte. Wel blijft het aantal openstaande vacatures zorgelijk met ruim 5.000, blijkt ook uit de Intrakoop jaarverslagenanalyse Gehandicaptenzorg.

Door: Nationale Zorggids